Transform

Transform

Transform({Key key, @required Matrix4 transform, Offset origin, AlignmentGeometry alignment, bool transformHitTests: true, Widget child }) //Çocuğunu dönüştüren bir widget oluşturur.

Transform.rotate({Key key, @required double angle, Offset origin, AlignmentGeometry alignment: Alignment.center, bool transformHitTests: true, Widget child }) //Merkezini döndürerek çocuğunu dönüştüren bir widget oluşturur.

Transform.scale({Key key, @required double scale, Offset origin, AlignmentGeometry alignment: Alignment.center, bool transformHitTests: true, Widget child }) //Çocuğunu düzgün bir şekilde ölçeklendiren bir widget oluşturur.

Transform.translate({Key key, @required Offset offset, bool transformHitTests: true, Widget child }) //Bir çeviri kullanarak çocuğunu dönüştüren bir widget oluşturur. 

açıklama

Child widgeti göstermeden önce boyut, döndürme gibi işlemler uygulayabilen widget.

Parametreler

 alignment → AlignmentGeometry
Orijinalin, kutunun boyutuna göre hizalanması.

origin → Offset
Matrisin uygulanacağı koordinat sisteminin orijini (bu render nesnesinin sol üst köşesine göre)

transform → Matrix4
Boyama sırasında çocuğu dönüştürecek matris.

transformHitTests → bool
Darbe testi yaparken dönüşümün uygulanıp uygulanmayacağı.

child → Widget 

Örnek

  Container(
 color: Colors.black,
 child: Transform(
  alignment: Alignment.topRight,
  transform: Matrix4.skewY(0.3)..rotateZ(-math.pi / 12.0),
  child: Container(
   padding: const EdgeInsets.all(8.0),
   color: const Color(0xFFE8581C),
   child: const Text('Apartment for rent!'),
  ),
 ),
)
 

Bir cevap yazın