title

title

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar: AppBar({ title, backgroundColor, brightness. automaticallyImplyLeading, leading, actions, bottom,…}), body,}), })

açıklama

appBar da görüntülecek başlık.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar: AppBar({ <strong>title</strong>, backgroundColor, brightness. automaticallyImplyLeading, leading, actions, bottom,...}), body,}), })

parametreler

appBar: AppBar({
             <b>title</b>:  Text(),
             backgroundColor:  Colors.red  // appbar arkaplan rengini değiştitr
             brightness:  Brightness.dark  // appbar karanlık mı parlak mı olacak.
             automaticallyImplyLeading: true , // leading in otomatik oluşturulmasını konrol eder. false ise oluşturulmaz varsayaılanı true dir.
             leading: Builder(builder: (BuildContext context) {
                         return IconButton( 
                                   icon: const Icon(Icons.menu), 
                                   onPressed: () { Scaffold.of(context).openDrawer(); }, 
                                   tooltip: MaterialLocalizations.of(context).openAppDrawerTooltip,
                                  );
                                 },
                              ),  
                      //leading ataması yapılmamıssa flutter otomatik olarak oluşturur ve draver ile sekronize açalışır. safya gecisinde ise geri dugmesi olarak yerini alır.
                      //false verilirse appar içinde geri widget gizlenir. 
                      //manuel ataması widget oluşturucu olan Builder(builder: ) ile yapılır. sayfadaki draver ile senkronize çalışması için sayafa context ine ihtiyac duyar.
             actions:  [ IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_play),   tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ),
                       IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_add),    tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ),
                       IconButton( icon: Icon(Icons.playlist_add_check), tooltip: 'Buton tipi', onPressed: _fonksiyonadi, ), 
                     ],
                        // appBar sağında tıklanabilir widgetler grubu oluşturur. IconButtons, PopupMenuButton gibi...
             bottom: TabBar(
                             controller: TabController({ initialIndex: 0, @required int length, @required TickerProvider vsync }) yada
                                      DefaultTabController({ @required length, initialIndex: 0, @required Widget child})
                             tabs: [
                                   Tab(icon: Icon(Icons.directions_car)),
                                   Tab(icon: Icon(Icons.directions_transit)),
                                   Tab(icon: Icon(Icons.directions_bike)),
                                 ],
                          ),
            })

örnek uygulama

Center-ornek

 
import 'package:flutter/material.dart';
void main() => runApp(OrnekWidget());
class OrnekWidget extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Uygulama Adı',
   theme: ThemeData(primaryColorLight: Colors.blue),
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text("Padding Örnek Uygulama"),
    ),
    body: Padding(
     padding: EdgeInsets.only(left:120.0), //alt widgeti soldan 120 değerinde iter
     child: Text('Padding() widget child widgeti belirtilen yönde içeri doğru iter'),
    ),
   ),
  );
 }
}

Bir cevap yazın