TextFormField

TextFormField

TextFormField ({ key, controller, obscureText, decoration, validator, keyboardType, onSaved,... }) 

açıklama

Bir TextField içeren bir FormField tir.Kullanıcının metin girişi yaptığı kutu/alan.

Parametreler

var _TextFormFieldKey = GlobalKey(); // atamayı bu şekilde yaparız

 Kullanımı
_TextFormFieldKey.currentState.value; //şeklinde çağırıp bu form alanındaki girilen değere ulaşabiliriz.

TextFormField({
    key: _TextFormFieldKey // bu form alanı için benzersiz anahtar/kimlik
    controller, //Düzenlenmekte olan metni kontrol etmek için TextEditingController turunden metin kontol edicisi. 
    obscureText: true, // true ise girilen yazıyı gizler. şifre gizleme de kullanılır.
    decoration: const InputDecoration( // dekorasyon metin girişi kutusunu biçimlendirebilmemize olanak sağlar.
             icon: const Icon(Icons.calendar_today), // icon alır
             hintText: 'Enter your date of birth', // küçülen yazı
             labelText: 'Dob', // metin girilmeye başlayınca silinecek yazı. Arama kutularındaki "lütfen bir kelime girin" şeklindeki bir yazı gilince silinen yazı.
            ),

    validator: (value) { if (value.isEmpty) { return 'Bu alanı boş bıraktınız!'; } },// Bir girişi doğrulayan isteğe bağlı bir yöntem. Girdi geçersizse veya aksi takdirde null olursa görüntülemek için bir hata dizesi döndürür.Bu form alanına girilen değeri yakalayabilir ve kontrol edebiliriz.
    keyboardType: TextInputType.datetime, // klavye tipini atabileceğimiz parametre
    onSaved: (value) { setState(() { _girilendeger = value; }); }, // Form kaydedildiğinde çalışır. Bu form alanına girilen değeri yakalayabilir ve kaydedebiliriz.
   }) 

Bir cevap yazın