TextField

TextField

TextField({Key key, TextEditingController controller, FocusNode focusNode, InputDecoration decoration: const InputDecoration(), TextInputType keyboardType, TextInputAction textInputAction, TextCapitalization textCapitalization: TextCapitalization.none, TextStyle style, TextAlign textAlign: TextAlign.start, TextDirection textDirection, bool autofocus: false, bool obscureText: false, bool autocorrect: true, int maxLines: 1, int maxLength, bool maxLengthEnforced: true, ValueChanged onChanged, VoidCallback onEditingComplete, ValueChanged onSubmitted, List inputFormatters, bool enabled, double cursorWidth: 2.0, Radius cursorRadius, Color cursorColor, Brightness keyboardAppearance, EdgeInsets scrollPadding: const EdgeInsets.all(20.0), DragStartBehavior dragStartBehavior: DragStartBehavior.down, bool enableInteractiveSelection, GestureTapCallback onTap, InputCounterWidgetBuilder buildCounter })

açıklama

Kullanıcının klavyesiyle metin girmesini sağlar.

parametreler

<strong>TextField({</strong>
       <b>onChanged</b>: (girilendeger) { value = girilendeger; }, //Bir TextField öğesine bilgi girildiğinde çalışır.Bunu yapmanın en kolay yolu onChanged yöntemini kullanmak ve geçerli değeri basit bir değişkende saklamaktır.
       <b>controller</b>//Bunu yapmanın ikinci yolu bir TextEditingController kullanmaktır. TextField'in metnini de dinlememizi ve kontrol etmemizi sağlar. controller.text = "yeni metin"; onEditingComplete: () {}, onSubmitted: (value) {},
       <b>autofocus</b>: true, // fokus olayı .
       <b>focusNode</b>: birincitextfieldfocusu,//İstege göre fokuslara isim verme. FocusNode birincitextfieldfocusu = FocusNode(); FocusNode ikincitextfieldfocusu = FocusNode(); cagırma : FocusScope.of(context).requestFocus(birincitextfieldfocusu);
       <strong>keyboardType</strong>: TextInputType.number, // kavye tipi. örnekte atanan sadece numaralar.
       <strong>textInputAction</strong>:TextInputAction.continueAction,//TextField öğesinin textInputAction değerini değiştirmek, klavyenin enter düğmesinin(enter yerine atanan şey yazar) değiştirmenizi sağlar.Örnekte continue yazar.Klawyenin varsayıkan diline göre değişir. turkce klawyede devam yazması gerekiyor.
       <strong>autocorrect</strong>: false, // girilen metni yazarken otomatik düzeltme aktif olsunmu
       <strong>textCapitalization</strong>: TextCapitalization.words, // buüyük küçük harf ayarı.örnekte atanan:Her kelimenin ilk harfini büyük harf yapar.
       <strong>textAlign</strong>: TextAlign.center, // text nereye yaslansın.örnkte ortaya
       <strong>style</strong>: TextStyle(color: Colors.red, fontWeight: FontWeight.w300),// metne bildiğimiz stil verme.renk kalınlık vs.
       <strong>cursorColor</strong>: Colors.red, // cursor işlemleri imlecin rengi
       <strong>cursorRadius</strong>: Radius.circular(16.0), //imlecin şekli
       <strong>cursorWidth</strong>: 16.0,//imlecin boyutu
       <strong>maxLength</strong>: 4,// masimum karekter uzunluğu
       <strong>maxLines</strong>: 3, // maximum satır sayısı
       <strong>obscureText: </strong>true //Bir TextField içindeki metni gizlemek için, obscureText öğesini true olarak ayarlayın
       <strong>decoration</strong>: <strong>InputDecoration(</strong>
                      <strong>icon</strong>: Icon(Icons.print),//// alana icon/simge verilebilir
                      <strong>prefix</strong>: CircularProgressIndicator(), //Benzer şekilde, herhangi bir diğer widget için “prefixIcon” yerine “prefix” kullanın.yani tamamlanma barı.
                      <strong>hintText</strong>: "Demo Text",//Bir ipucuna stil vermek için, bir hintStyle kullanın. Bir etiketi stillendirmek için, bir labelStyle kullanın.
                      <strong>hintStyle</strong>: TextStyle(fontWeight: FontWeight.w300, color: Colors.red)
                      <strong>helperText</strong>: "İsminizi Girin",//Bir etiket istemiyorsanız ancak kullanıcı için kalıcı bir mesaj istiyorsanız, “helperText” kullanın.
                      <strong>decoration</strong>: InputDecoration.collapsed(hintText: "")// Bir TextField'deki varsayılan alt çizgiyi kaldırmak için bunları kullanın.
                      border: OutlineInputBorder()//TextField öğesine bir sınır vermek için “border” kullanın.
                     <strong>)</strong>,
    <strong> })</strong>

örnek uygulama

textfield-orn

  import 'package:flutter/material.dart';
  void main() {
   runApp(MyApp());
  }
  class MyApp extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("Exploring Widgets"),
      ),
      body: myWidget(),
     ),
    );
   }
  }
  Widget myWidget() {
   return TextField(
    decoration: InputDecoration(
      border: InputBorder.none,
      hintText: 'Write something here'
    ),
   );
  }
	

This Post Has 2 Comments

 1. Onur

  Selam. Paylaştığınız bilgiler çok güzel. Bir sorum vardı. Yazı üzerini örten yanıp sönen imleç nasıl yapılabilir

 2. fd

  biraz ayrinti verirmisin

Bir cevap yazın