TextField

TextField

TextField({Key key, TextEditingController controller, FocusNode focusNode, InputDecoration decoration: const InputDecoration(), TextInputType keyboardType, TextInputAction textInputAction, TextCapitalization textCapitalization: TextCapitalization.none, TextStyle style, TextAlign textAlign: TextAlign.start, TextDirection textDirection, bool autofocus: false, bool obscureText: false, bool autocorrect: true, int maxLines: 1, int maxLength, bool maxLengthEnforced: true, ValueChanged onChanged, VoidCallback onEditingComplete, ValueChanged onSubmitted, List inputFormatters, bool enabled, double cursorWidth: 2.0, Radius cursorRadius, Color cursorColor, Brightness keyboardAppearance, EdgeInsets scrollPadding: const EdgeInsets.all(20.0), DragStartBehavior dragStartBehavior: DragStartBehavior.down, bool enableInteractiveSelection, GestureTapCallback onTap, InputCounterWidgetBuilder buildCounter }) 

açıklama

Kullanıcının klavyesiyle metin girmesini sağlar.

parametreler

TextField({
       onChanged: (girilendeger) { value = girilendeger; }, //Bir TextField öğesine bilgi girildiğinde çalışır.Bunu yapmanın en kolay yolu onChanged yöntemini kullanmak ve geçerli değeri basit bir değişkende saklamaktır.
       controller//Bunu yapmanın ikinci yolu bir TextEditingController kullanmaktır. TextField'in metnini de dinlememizi ve kontrol etmemizi sağlar. controller.text = "yeni metin"; onEditingComplete: () {}, onSubmitted: (value) {},
       autofocus: true, // fokus olayı .
       focusNode: birincitextfieldfocusu,//İstege göre fokuslara isim verme. FocusNode birincitextfieldfocusu = FocusNode(); FocusNode ikincitextfieldfocusu = FocusNode(); cagırma : FocusScope.of(context).requestFocus(birincitextfieldfocusu);
       keyboardType: TextInputType.number, // kavye tipi. örnekte atanan sadece numaralar.
       textInputAction:TextInputAction.continueAction,//TextField öğesinin textInputAction değerini değiştirmek, klavyenin enter düğmesinin(enter yerine atanan şey yazar) değiştirmenizi sağlar.Örnekte continue yazar.Klawyenin varsayıkan diline göre değişir. turkce klawyede devam yazması gerekiyor.
       autocorrect: false, // girilen metni yazarken otomatik düzeltme aktif olsunmu
       textCapitalization: TextCapitalization.words, // buüyük küçük harf ayarı.örnekte atanan:Her kelimenin ilk harfini büyük harf yapar.
       textAlign: TextAlign.center, // text nereye yaslansın.örnkte ortaya
       style: TextStyle(color: Colors.red, fontWeight: FontWeight.w300),// metne bildiğimiz stil verme.renk kalınlık vs.
       cursorColor: Colors.red, // cursor işlemleri imlecin rengi
       cursorRadius: Radius.circular(16.0), //imlecin şekli
       cursorWidth: 16.0,//imlecin boyutu
       maxLength: 4,// masimum karekter uzunluğu
       maxLines: 3, // maximum satır sayısı
       obscureText: true //Bir TextField içindeki metni gizlemek için, obscureText öğesini true olarak ayarlayın
       decoration: InputDecoration(
                      icon: Icon(Icons.print),//// alana icon/simge verilebilir
                      prefix: CircularProgressIndicator(), //Benzer şekilde, herhangi bir diğer widget için “prefixIcon” yerine “prefix” kullanın.yani tamamlanma barı.
                      hintText: "Demo Text",//Bir ipucuna stil vermek için, bir hintStyle kullanın. Bir etiketi stillendirmek için, bir labelStyle kullanın.
                      hintStyle: TextStyle(fontWeight: FontWeight.w300, color: Colors.red)
                      helperText: "İsminizi Girin",//Bir etiket istemiyorsanız ancak kullanıcı için kalıcı bir mesaj istiyorsanız, “helperText” kullanın.
                      decoration: InputDecoration.collapsed(hintText: "")// Bir TextField'deki varsayılan alt çizgiyi kaldırmak için bunları kullanın.
                      border: OutlineInputBorder()//TextField öğesine bir sınır vermek için “border” kullanın.
                     ),


    }) 

örnek uygulama

textfield-orn
  import 'package:flutter/material.dart';

  void main() {
   runApp(MyApp());
  }

  class MyApp extends StatelessWidget {

   @override
   Widget build(BuildContext context) {

    return MaterialApp(
		
     home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("Exploring Widgets"),
      ),

      body: myWidget(),

     ),
    );
   }
  }

  Widget myWidget() {
   return TextField(
    decoration: InputDecoration(
      border: InputBorder.none,
      hintText: 'Write something here'
    ),
   );
  }
	 

This Post Has 8 Comments

 1. Onur

  Selam. Paylaştığınız bilgiler çok güzel. Bir sorum vardı. Yazı üzerini örten yanıp sönen imleç nasıl yapılabilir

 2. fd

  biraz ayrinti verirmisin

 3. Mine

  peki textfield boşsa nasıl uyarı verdirebiliriz?

 4. Halil demir

  Peki textfieldin boyutunu nasıl kücültebiliriz

  1. Yüşa

   textfield’ı bir sizedbox içerisine koyup sizedboxun boyutunu ayarlayabilirsiniz

 5. Erdinc

  Isimiz bittikten sonra texField icini nasil bosaltirim

 6. Anonim

  key: UniqueKey() vermeniz her rebuildde sıfırlar;
  texteditionController, yada state oluşturup textfielde key olarak verip vs yollar denenebilir.
  yada onChanged metodunuyla guncel veriyi çekekebilirsiniz o zaman key: UniqueKey() verebilirsiniz. ayrı bir stateful widget içinde textfield olurmalısınız.

Bir cevap yazın