Text

Text

Text({ "Metinsel ifade alır", style, textAlign, textDirection, softWrap, overFlow }) 

açıklama

Tüm metne tek bir stil uygular.
MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Text(), }), }) 

konum

parametreler

 Text(
      "Metinsel ifade alır", // Zorunlu adlandırılmamış strin parametre
      style : TextStyle() // metnin rengimi, boyutunu, kalınlıgını, gölgesi gibi daha bir çok özelliği belirler
      textAlign: TextAlign.center // Metnin yatayda nasıl hizalanması gerektiğini belirtir. Örnekte yatayda mmerkezde hizalanır.
      textDirection: TextDirection.ltr, //metnin yazım yönü. örnekte yazı soldan sağa doğru yazılacak
      softWrap: true //false olursa sonsuz satır gibi davranır true olursa parent oğenin sınıralarına ve overflow tipine tabi olur.
      overFlow:TextOverflow.clip // taşma durumunda nasıl kırpılsın . Örnekte parent widget sınırına yani satır sonuna gelince kırpılsın ve alta atılsın.
     ) 

örnek uygulama

text-orn
  import 'package:flutter/material.dart';

  void main() {
   runApp(MyApp());
  }

  class MyApp extends StatelessWidget {

   @override
   Widget build(BuildContext context) {

    return MaterialApp(
		
     home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("Exploring Widgets"),
      ),

      body: myWidget(),

     ),
    );
   }
  }

  Widget myWidget() {
   return Text(
    "Hello, World!",
   );
  }
	
 

This Post Has One Comment

 1. özgür

  texti metot içine niye aldın sdkjshda

Bir cevap yazın