Text.rich

Text.rich

Text.rich({ TextSpan ( text: 'Bu bir Text.rich. Ve içinde bir ilk TextSpan', style, children,recognizer), textAlign, textDirection, softWrap, overFlow }) 

açıklama

Metinin karekterlerine(textSpan ile) farklı stil verebilmeyi sağlar.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Text.rich(), }), }) 

parametreler


Text.rich(
TextSpan ( // TextSpan kendi icersine kendi turunden bir list children alabilir. immutable nesnedir.
     text: 'Bu bir Text.rich. Ve içinde bir İLK TextSpan ', // Zorunlu adlandırılmamış strin parametre
     style: TextStyle( ...),
     children: [ TextSpan(  ), TextSpan(  ), ], // children list şeklinde TextSpanlar alır     
     recognizer: GestureRecognizer //metin içerisinde sarmaladığı kelimeye uygulanan dokunabilirlik gibi olayları yakalamayı sağlar.
    ),

textAlign: TextAlign.center 
textDirection: TextDirection.ltr, 
softWrap: true 
overFlow:TextOverflow.clip  
) 

Bir cevap yazın