Text.rich

Text.rich

Text.rich({ TextSpan ( text: ‘Bu bir Text.rich. Ve içinde bir ilk TextSpan’, style, children,recognizer), textAlign, textDirection, softWrap, overFlow })

açıklama

Metinin karekterlerine(textSpan ile) farklı stil verebilmeyi sağlar.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: <b>Text.rich()</b>, }), })

parametreler

  
Text.rich(
             TextSpan ( // TextSpan kendi icersine kendi turunden bir list children alabilir. immutable nesnedir.
                   text: 'Bu bir Text.rich. Ve içinde bir İLK TextSpan ', // Zorunlu adlandırılmamış strin parametre
                   style: TextStyle( ...),
                   children: [ TextSpan(  ), TextSpan(  ), ], // children list şeklinde TextSpanlar alır     
                   recognizer: GestureRecognizer //metin içerisinde sarmaladığı kelimeye uygulanan dokunabilirlik gibi olayları yakalamayı sağlar.
                  ),
             textAlign: TextAlign.center 
             textDirection: TextDirection.ltr, 
             softWrap: true 
             overFlow:TextOverflow.clip  
            )

Bir cevap yazın