Temel Widgetler

  • Post Category:Genel
  • Post Comments:0 Yorum

Temel Widgetler

Tüm Widgetleri Saran Ana Widget

MaterialApp

Tüm widgetleri saran uygulamanın ana kapsayıcı widgetidir.En önemli parametresi home’dur. home ekranda gösterilecek sayfayı oluşturur.


Devam

MaterialApp’ın İçindeki Widgetler

MaterialApp({ title, theme, home… })

title

title: ‘Uygulma Adı’ şeklinde direk string ifade alır


Devam

theme

Uygulamanın genel temasını belirler.


Devam

home

Kullanıcının sayfada gördüğü herşey  yani sayfa başlığı ve sayfa içeriğini home işaa eder.


Devam

color

Sistemin arayüzünde uygulama için kullanılacak birincil renk


Devam

initialRoute

Varsayılan ilk açılacak ana sayfa ,


Devam

routes

Uygulamanın sayfalarını map şeklinde içerir. Burada yolları tanımlanan sayfalar adlandırılmiş(Named) sayfalar olarak isimlendirilir.


Devam

locale

Uygulamanın başlangıç dili ve ülke kodunu belirler. Eğer boş  ise sistem dilini yani local’ini kullanılır.


Devam

localizationsDelegates

Localizations widgeti tarafından yüklenecek, T türü bir dizi yerelleştirilmiş kaynak için bir üreteç.


Devam

supportedLocales

Uygulamanın destekleği diller.


Devam

onGenerateTitle

Yerelleştirilmiş(yani dil listemizden) bir başlık üretmek  için kullanılır


Devam

home:Scaffold’un İçindeki Widgetler

MaterialApp({……home:Scaffold({ appBar, body…. })… })

appBar

Sayfa ustbarı. örneğin web sitelerinde sayfada sitenin logosunun site adinin bulunduğu kısma (header) karşılık gelir.


Devam

body

Sayfanın gövdesi. Örneğin web sitelerinde sayfada içeriğin bulunduğu kısma (body) karşılık gelir.


Devam

backgroundColor

appBar ve body nin arkaplan rengini belirler.


Devam

drawer

Açılabilir menu tanımlar.


Devam

floatingActionButtonAnimator

FloatingActionButton öğesini yeni bir floatingActionButtonLocation öğesine taşımak için animatör.


Devam

persistentFooterButtons

Scaffold altında görüntülenen bir dizi buton oluşturur.Bu butonlar , Scaffold gövdesi kaydırılsa bile kalıcı olarak görülür.


Devam

bottomSheet

Kalıcı bir alt sayfa, uygulamanın birincil içeriğini tamamlayan bilgileri gösterir. Kalıcı bir alt sayfa, kullanıcı uygulamanın diğer bölümleriyle etkileşime girdiğinde bile görünmeye devam eder.


Devam

bottomNavigationBar

Scaffold un(ekranın) alt kısmına sayfalar arasında geçiş sağlamak için kullanılan Navigasyon barı oluşturur.


Devam

floatingActionButton

Ekranda yüzen bir buton oluşturur.


Devam

floatingActionButtonLocation

FloatingActionButton’un nereye gitmesi gerektiğinin belirlenmesinden sorumludur.

Devam

resizeToAvoidBottomInset

True ise, body ve Scaffold(ekran)’un kayan widget’ları, alttan klawye açıldığında kendilerini boyutlandırarak kendini yukarı çeker.


Devam

appBar:AppBar’ın İçindeki Widgetler

MaterialApp({……home:Scaffold({ appBar:AppBar({ title,backgroundColor… }), body… })… })

title

appBar da görüntülecek başlık.


Devam

backgroundColor

appBar arkaplan rengi.


Devam

brightness

appbar karanlık mı parlak mı olacak.


Devam

automaticallyImplyLeading

leading in otomatik oluşturulmasını konrol eder. false ise oluşturulmaz varsayaılanı true dir.


Devam

leading

leading ataması yapılmamışsa flutter otomatik olarak oluşturur ve draver ile sekronize açalışır. safya geçişinde ise geri duğmesi olarak yerini alır.


Devam

actions

appBar sağında tıklanabilir widgetler grubu oluşturur. IconButtons, PopupMenuButton gibi…


Devam

bottom

appBar ın alt kısmında sayfalar arasında geçiş sağlamak için kullanılan tabbar(buton kümesi) oluşturur.


Devam

Bir cevap yazın