Temel Widgetler

Temel Widgetler

Tüm Widgetleri Saran Ana Widget

MaterialApp

Tüm widgetleri saran uygulamanın ana kapsayıcı widgetidir.En önemli parametresi home’dur. home ekranda gösterilecek sayfayı oluşturur.

MaterialApp'ın İçindeki Widgetler

MaterialApp({ title, theme, home... })

title

title: ‘Uygulma Adı’ şeklinde direk string ifade alır

theme

Uygulamanın genel temasını belirler.

home

Kullanıcının sayfada gördüğü herşey  yani sayfa başlığı ve sayfa içeriğini home işaa eder.

color

Sistemin arayüzünde uygulama için kullanılacak birincil renk

initialRoute

Varsayılan ilk açılacak ana sayfa ,

routes

Uygulamanın sayfalarını map şeklinde içerir. Burada yolları tanımlanan sayfalar adlandırılmiş(Named) sayfalar olarak isimlendirilir.

locale

Uygulamanın başlangıç dili ve ülke kodunu belirler. Eğer boş  ise sistem dilini yani local’ini kullanılır.

localizationsDelegates

Localizations widgeti tarafından yüklenecek, T türü bir dizi yerelleştirilmiş kaynak için bir üreteç.

supportedLocales

Uygulamanın destekleği diller.

onGenerateTitle

Yerelleştirilmiş(yani dil listemizden) bir başlık üretmek  için kullanılır

home:Scaffold'un İçindeki Widgetler

MaterialApp({......home:Scaffold({ appBar, body.... })... })

appBar

Sayfa ustbarı. örneğin web sitelerinde sayfada sitenin logosunun site adinin bulunduğu kısma (header) karşılık gelir.

body

Sayfanın gövdesi. Örneğin web sitelerinde sayfada içeriğin bulunduğu kısma (body) karşılık gelir.

backgroundColor

appBar ve body nin arkaplan rengini belirler.

drawer

Açılabilir menu tanımlar.

floatingActionButtonAnimator

FloatingActionButton öğesini yeni bir floatingActionButtonLocation öğesine taşımak için animatör.

persistentFooterButtons

Scaffold altında görüntülenen bir dizi buton oluşturur.Bu butonlar , Scaffold gövdesi kaydırılsa bile kalıcı olarak görülür.

bottomSheet

Kalıcı bir alt sayfa, uygulamanın birincil içeriğini tamamlayan bilgileri gösterir. Kalıcı bir alt sayfa, kullanıcı uygulamanın diğer bölümleriyle etkileşime girdiğinde bile görünmeye devam eder.

bottomNavigationBar

Scaffold un(ekranın) alt kısmına sayfalar arasında geçiş sağlamak için kullanılan Navigasyon barı oluşturur.

floatingActionButton

Ekranda yüzen bir buton oluşturur.

floatingActionButtonLocation

FloatingActionButton’un nereye gitmesi gerektiğinin belirlenmesinden sorumludur.

resizeToAvoidBottomInset

True ise, body ve Scaffold(ekran)’un kayan widget’ları, alttan klawye açıldığında kendilerini boyutlandırarak kendini yukarı çeker.

appBar:AppBar'ın İçindeki Widgetler

MaterialApp({......home:Scaffold({ appBar:AppBar({ title,backgroundColor... }), body... })... })

title

appBar da görüntülecek başlık.

backgroundColor

appBar arkaplan rengi.

brightness

appbar karanlık mı parlak mı olacak.

automaticallyImplyLeading

leading in otomatik oluşturulmasını konrol eder. false ise oluşturulmaz varsayaılanı true dir.

leading

leading ataması yapılmamışsa flutter otomatik olarak oluşturur ve draver ile sekronize açalışır. safya geçişinde ise geri duğmesi olarak yerini alır.

actions

appBar sağında tıklanabilir widgetler grubu oluşturur. IconButtons, PopupMenuButton gibi…

bottom

appBar ın alt kısmında sayfalar arasında geçiş sağlamak için kullanılan tabbar(buton kümesi) oluşturur.

Bir cevap yazın