RichText

RichText [crayon-62f42438d4aeb527240282/] açıklama Zengin Metin widgeti. Metin text: TextSpan() içinde atanır. Daha ileri metin stili işlevleri için kullanılabilir.Not: Tek bir stili bütün metne uygulanmasını istiyorsanız Text() kullanabilirsiniz.Metnin içinde bazı bölümlerine…

Okumaya devam edin RichText