PositionedTransition

PositionedTransition [crayon-61f46cdb52b6c354482164/] açıklama child widgeti bir yerden diğerine taşıma animasyonu oluşturur. parametreler [crayon-61f46cdb52b7f323629916/]

Okumaya devam edin PositionedTransition