persistentFooterButtons

persistentFooterButtons MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, floatingActionButton, floatingActionButtonLocation, floatingActionButtonAnimator, persistentFooterButtons, drawer, endDrawer, bottomNavigationBar, bottomSheet, backgroundColor, resizeToAvoidBottomPadding, resizeToAvoidBottomInset }), }) açıklama Scaffold altında görüntülenen bir dizi buton oluşturur.Bu butonlar , Scaffold gövdesi…

Okumaya devam edin persistentFooterButtons