Navigator.replace

Navigator.replace [crayon-61a40784ae6cc829228145/] açıklama Verilen bir geçmiş sayfa(oldRoute)ı yeni sayfayla(newRoute) yer değiştir. parametreler [crayon-61a40784ae6d8686427895/]

Okumaya devam edin Navigator.replace