bottomSheet

bottomSheet MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, floatingActionButton, floatingActionButtonLocation, floatingActionButtonAnimator, persistentFooterButtons, drawer, endDrawer, bottomNavigationBar, bottomSheet, backgroundColor, resizeToAvoidBottomPadding, resizeToAvoidBottomInset }), }) açıklama Kalıcı bir alt sayfa, uygulamanın birincil içeriğini tamamlayan bilgileri…

Okumaya devam edin bottomSheet