bottomNavigationBar

bottomNavigationBar MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, floatingActionButton, floatingActionButtonLocation, floatingActionButtonAnimator, persistentFooterButtons, drawer, endDrawer, bottomNavigationBar, bottomSheet, backgroundColor, resizeToAvoidBottomPadding, resizeToAvoidBottomInset }), }) açıklama Scaffold un(ekranın) alt kısmına sayfalar arasında geçiş sağlamak için kullanılan Navigasyon…

Okumaya devam edin bottomNavigationBar