automaticallyImplyLeading

automaticallyImplyLeading MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar: AppBar({ title, backgroundColor, brightness. automaticallyImplyLeading, leading, actions, bottom,...}), body,}), }) açıklama leading in otomatik oluşturulmasını konrol eder. false ise oluşturulmaz varsayaılanı true dir. konum…

Okumaya devam edin automaticallyImplyLeading