supportedLocales

supportedLocales

MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..}) 

açıklama

Uygulamanın destekleği diller.

konum

 
MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..})
 

parametreler


MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..})

//localizasyon.........................................................................................                 
 locale: Localizations.localeOf(context); //Başlangıç yerel ayarı.Eğer 'yerel' boşsa o zaman sistemin yerel değeri kullanılır.
localizationsDelegates:  [
        AppLocalizationsDelegate(), // bizim delegemiz
        GlobalMaterialLocalizations.delegate,
        GlobalWidgetsLocalizations.delegate
       ],
supportedLocales:  const [Locale('en', 'US'), Locale('es', 'ES'), Locale('tr', 'TR')],
onGenerateTitle: (BuildContext context) => AppLocalizations.of(context).title, // bizim localizasyon sınıfımız ve kullanımı
 

Bir cevap yazın