StatelessWidget

StatelessWidget

açıklama

StatelessWidget bir widget, yüklendiğinde / oluşturulduğunda yalnızca bir kez oluşturulur;
Herhangi bir olaya veya kullanıcı eylemine dayanarak yeniden oluşturulmaz.Çağrıldğında ilk oluşturulan hali gösterilir.
Bir StatelessWidget constructoruna bazı parametreler iletebiliriz.
Ancak, bu parametrelerin daha sonraki bir aşamada değişmeyeceğini (mutasyon yapamayacağını) ve sadece olduğu gibi kullanılsı gerekir.

Örnek

   import 'package:flutter/material.dart';

   void main() => runApp( OrnekStatelessWidget() );


   class OrnekStatelessWidget extends StatelessWidget 
   {

     @override
     Widget build(BuildContext context)
     {

       return MaterialApp
       ( 
         title: 'OrnekStatelessWidget Uygulaması',
         theme: ThemeData(primaryColorLight: Colors.blue),
         home: Scaffold(
              appBar: AppBar( title: Text("OrnekStatelessWidget appBar Başlık"), backgroundColor: Colors.blueAccent ),
              body: Container( 
                    margin: EdgeInsets.all(10.0), 
                    child: Column(
                            children: []
                           ), 
                 ),  
           ),                             
       );    
     
     }

   } 

Bir cevap yazın