Row

Row

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Row( mainAxisAlignment, crossAxisAlignment, textDirection, verticalDirection, children, ), }), }) 

açıklama

Satır çerçeve. children widgetleri satırda dizer.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Row( mainAxisAlignment, crossAxisAlignment, textDirection, verticalDirection, children, ), }), }) 

parametreler

Row( 
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start, //yatayda dizilmeye nereden başlansın.
  mainAxisSize: MainAxisSize.max, //mainAxis: ana ekseni belirtir. Row yani satır widget için ana eksen yatay bir çizgi olarak düşünülebilir. 
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center, //Satır widgetin crossAxis yani çapraz ekseni dikey çizgidir.dikeyde dizilmeye nereden başlansın.
  verticalDirection: VerticalDirection.down, // child widgetlerin sıralamasını belirler.Şu soruya cevap verir:sıradaki widget nereye geçsin.Örnekte yeni gelecek child widget öncekinin arkasında sıraya geçer.
  children: const [] 
 ) 

örnek uygulama

row-orn
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text("Building layouts"),
    ),
    body: myLayoutWidget(),
   ),
  );
 }
}

Widget myLayoutWidget() {
 return Row(
  children: [
   Icon(Icons.home),
   Icon(Icons.home),
   Icon(Icons.home),
   Icon(Icons.home),
  ],
 );
}

 

Bir cevap yazın