Row

Row

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Row( mainAxisAlignment, crossAxisAlignment, textDirection, verticalDirection, children, ), }), })

açıklama

Satır çerçeve. children widgetleri satırda dizer.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Row( mainAxisAlignment, crossAxisAlignment, textDirection, verticalDirection, children, ), }), })

parametreler

    Row( 
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start, //yatayda dizilmeye nereden başlansın. mainAxisSize: MainAxisSize.max, //mainAxis: ana ekseni belirtir. Row yani satır widget için ana eksen yatay bir çizgi olarak düşünülebilir. crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center, //Satır widgetin crossAxis yani çapraz ekseni dikey çizgidir.dikeyde dizilmeye nereden başlansın. verticalDirection: VerticalDirection.down, // child widgetlerin sıralamasını belirler.Şu soruya cevap verir:sıradaki widget nereye geçsin.Örnekte yeni gelecek child widget öncekinin arkasında sıraya geçer. children: const [] )

örnek uygulama

row-orn
   import 'package:flutter/material.dart';

  void main() => runApp(MyApp());

  class MyApp extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("Building layouts"),
      ),
      body: myLayoutWidget(),
     ),
    );
   }
  }

  Widget myLayoutWidget() {
   return Row(
    children: [
     Icon(Icons.home),
     Icon(Icons.home),
     Icon(Icons.home),
     Icon(Icons.home),
    ],
   );
  }

Bir cevap yazın

KAPAT
%d blogcu bunu beğendi: