RichText

RichText

RichText({text: TextSpan( text: 'Bu TextSpan ın stilini alt TextSpan stili ezebilir ', style, children ), textAlign, textDirection, softWrap,overFlow }) 

açıklama

Zengin Metin widgeti. Metin text: TextSpan() içinde atanır. Daha ileri metin stili işlevleri için kullanılabilir.

Not: Tek bir stili bütün metne uygulanmasını istiyorsanız Text() kullanabilirsiniz.
Metnin içinde bazı bölümlerine farklı stil uygulamak istiyorsanız yada kullanıcının dokunma olaylarını yaklamak istiyorsanız Text.rich() kullanın.
Text.rich() ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa daha ileri kullanım için RichText() kullanabilirsiniz.

konum

 MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: RichText(), }), })          

parametreler

RichText({
 text: TextSpan(
         text: 'Bu TextSpan ın stilini alt TextSpan stili ezebilir ',
         style: TextStyle( ...),
         children: [ TextSpan(  ), TextSpan(  ), ],
        ),

 textAlign: TextAlign.center 
 textDirection: TextDirection.ltr, 
 softWrap: true 
 overFlow:TextOverflow.clip  
}) 

örnek uygulama

richTetxt-orn
 

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(OrnekWidget());

class OrnekWidget extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Uygulama Adı',
   theme: ThemeData(primaryColorLight: Colors.blue),
   home: Scaffold(
    body: myWidget(),
   ),
  );
 }
}


Widget myWidget(BuildContext context) {
   return RichText(
    text: TextSpan(
     style: Theme.of(context).textTheme.body1.copyWith(fontSize: 30),
     children: [
      TextSpan(
        text: 'Styling ',
      ),
      TextSpan(
       text: 'text',
       style: TextStyle(
        color: Colors.blue
       )
      ),
      TextSpan(
        text: ' in Flutter',
      ),
     ]
    )
   );
  }

 

Bir cevap yazın