resizeToAvoidBottomInset

resizeToAvoidBottomInset

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, floatingActionButton, floatingActionButtonLocation, floatingActionButtonAnimator, persistentFooterButtons, drawer, endDrawer, bottomNavigationBar, bottomSheet, backgroundColor, resizeToAvoidBottomPadding, resizeToAvoidBottomInset }), }) 

açıklama

True ise, body ve Scaffold(ekran)’un kayan widget’ları, alttan klawye açıldığında kendilerini boyutlandırarak kendini yukarı çeker.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, resizeToAvoidBottomInset,...}), }) 

parametreler

MaterialApp({ 
				title,
				theme,
				home: Scaffold({ 
									appBar,
									body, 
									floatingActionButton,
									floatingActionButtonLocation,
									floatingActionButtonAnimator,
									persistentFooterButtons,
									drawer,
									endDrawer,
									bottomNavigationBar,
									bottomSheet,
									backgroundColor,
									resizeToAvoidBottomPadding,
									resizeToAvoidBottomInset..
							    }),
			})
 

Bir cevap yazın