PopupMenuButton

PopupMenuButton

PopupMenuButton({ itemBuilder, onSelected }) 

açıklama

Basıldığında bir popup menü açan buton.

parametreler

PopupMenuButton(
onSelected: seçildiğinde gerçekleşecek olay.Bri fonksiyon atanabilir
elevation: yükseklik. Menünün altında gölge yükseklik.
initialValue: varsayılan olarak bir değer. 
onCanceled: Açılır menü düğmesinden herhangi bir değer seçmezseniz bu işlev çağrılır.
tooltip: Üç noktaya uzun basarsanız bir mesaj görsterilir.
itemBuilder: Bir menu seçenk listesi için widget listesi oluşturur.
) 

örnek uygulama

Flutter-Popup-Menu-Button-Example-orn
 dosya adı:CustomPopupMenu.dart

import 'package:flutter/material.dart';

class CustomPopupMenu {
 CustomPopupMenu({this.title, this.icon});

 String title;
 IconData icon;
}


 dosya adı: main.dart
 import 'package:first_app/CustomPopupMenu.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

void main() =>
  runApp(MaterialApp(title: "Popup Menu Button", home: MainActivity()));

class MainActivity extends StatefulWidget {
 @override
 _MainActivityState createState() => _MainActivityState();
}

List choices = [
 CustomPopupMenu(title: 'Home', icon: Icons.home),
 CustomPopupMenu(title: 'Bookmarks', icon: Icons.bookmark),
 CustomPopupMenu(title: 'Settings', icon: Icons.settings),
];

class _MainActivityState extends State {
 CustomPopupMenu _selectedChoices = choices[0];

 void _select(CustomPopupMenu choice) {
  setState(() {
   _selectedChoices = choice;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   backgroundColor: Colors.yellow,
   appBar: AppBar(
    title: Text('Popup Menu Button'),
    actions: [
     PopupMenuButton(
      elevation: 3.2,
      initialValue: choices[1],
      onCanceled: () {
       print('You have not chossed anything');
      },
      tooltip: 'This is tooltip',
      onSelected: _select,
      itemBuilder: (BuildContext context) {
       return choices.map((CustomPopupMenu choice) {
        return PopupMenuItem(
         value: choice,
         child: Text(choice.title),
        );
       }).toList();
      },
     )
    ],
   ),
   body: bodyWidget(),
  );
 }

 bodyWidget() {
  return Container(
   child: SelectedOption(choice: _selectedChoices),
  );
 }
}

class SelectedOption extends StatelessWidget {
 CustomPopupMenu choice;

 SelectedOption({Key key, this.choice}) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Container(
   child: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: [
      Icon(choice.icon, size: 140.0, color: Colors.white),
      Text(
       choice.title,
       style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 30),
      )
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}
 

Bir cevap yazın