PopupMenuButton

PopupMenuButton

PopupMenuButton({ itemBuilder, onSelected }) 

açıklama

Basıldığında bir popup menü açan buton.

parametreler

PopupMenuButton(
onSelected: seçildiğinde gerçekleşecek olay.Bri fonksiyon atanabilir
elevation: yükseklik. Menünün altında gölge yükseklik.
initialValue: varsayılan olarak bir değer. 
onCanceled: Açılır menü düğmesinden herhangi bir değer seçmezseniz bu işlev çağrılır.
tooltip: Üç noktaya uzun basarsanız bir mesaj görsterilir.
itemBuilder: Bir menu seçenk listesi için widget listesi oluşturur.
) 

örnek uygulama

Flutter-Popup-Menu-Button-Example-orn
 dosya adı:CustomPopupMenu.dart

import 'package:flutter/material.dart';

class CustomPopupMenu {
 CustomPopupMenu({this.title, this.icon});

 String title;
 IconData icon;
}


 dosya adı: main.dart
 import 'package:first_app/CustomPopupMenu.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

void main() =>
  runApp(MaterialApp(title: "Popup Menu Button", home: MainActivity()));

class MainActivity extends StatefulWidget {
 @override
 _MainActivityState createState() => _MainActivityState();
}

List choices = [
 CustomPopupMenu(title: 'Home', icon: Icons.home),
 CustomPopupMenu(title: 'Bookmarks', icon: Icons.bookmark),
 CustomPopupMenu(title: 'Settings', icon: Icons.settings),
];

class _MainActivityState extends State {
 CustomPopupMenu _selectedChoices = choices[0];

 void _select(CustomPopupMenu choice) {
  setState(() {
   _selectedChoices = choice;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   backgroundColor: Colors.yellow,
   appBar: AppBar(
    title: Text('Popup Menu Button'),
    actions: [
     PopupMenuButton(
      elevation: 3.2,
      initialValue: choices[1],
      onCanceled: () {
       print('You have not chossed anything');
      },
      tooltip: 'This is tooltip',
      onSelected: _select,
      itemBuilder: (BuildContext context) {
       return choices.map((CustomPopupMenu choice) {
        return PopupMenuItem(
         value: choice,
         child: Text(choice.title),
        );
       }).toList();
      },
     )
    ],
   ),
   body: bodyWidget(),
  );
 }

 bodyWidget() {
  return Container(
   child: SelectedOption(choice: _selectedChoices),
  );
 }
}

class SelectedOption extends StatelessWidget {
 CustomPopupMenu choice;

 SelectedOption({Key key, this.choice}) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Container(
   child: Center(
    child: Column(
     mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
     children: [
      Icon(choice.icon, size: 140.0, color: Colors.white),
      Text(
       choice.title,
       style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 30),
      )
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}
 

This Post Has 3 Comments

 1. enes

  pop up menünün yönünü nasıl verebilirim ben button kullandım ve onu sol alt köşeye verdim on pressed içine pop up menüyü koydum ama yukarıdan çıkması biraz saçma oluyor nasıl yapabilirim

 2. XPersPective

  offset: Offset.fromDirection(0) : menu sağda açılır.

Bir cevap yazın