persistentFooterButtons

persistentFooterButtons

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, floatingActionButton, floatingActionButtonLocation, floatingActionButtonAnimator, persistentFooterButtons, drawer, endDrawer, bottomNavigationBar, bottomSheet, backgroundColor, resizeToAvoidBottomPadding, resizeToAvoidBottomInset }), }) 

açıklama

Scaffold altında görüntülenen bir dizi buton oluşturur.Bu butonlar , Scaffold gövdesi kaydırılsa bile kalıcı olarak görülür.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body, persistentFooterButtons,...}), })
 

parametreler

MaterialApp({ 
				title,
				theme,
				home: Scaffold({ 
									appBar,
									body, 
									floatingActionButton,
									floatingActionButtonLocation,
									floatingActionButtonAnimator,
									persistentFooterButtons,
									drawer,
									endDrawer,
									bottomNavigationBar,
									bottomSheet,
									backgroundColor,
									resizeToAvoidBottomPadding,
									resizeToAvoidBottomInset..
							  }),
			})
 

örnek uygulama

persistentFooterButtons-orn
 
import 'package:flutter/material.dart';

void main()
{
 runApp(MaterialApp(
  title: 'AndroidMonks',
  home: Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Androidmonks'),
    backgroundColor: Colors.orangeAccent,
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(backgroundColor: Colors.orangeAccent,onPressed: null,child: Text('Press'),),
   bottomNavigationBar:new BottomNavigationBar(fixedColor: Colors.orangeAccent,items: [
    new BottomNavigationBarItem(
     icon: new Icon(Icons.home),
     title: new Text("Home"),
    ),
    new BottomNavigationBarItem(
     icon: new Icon(Icons.comment),
     title: new Text("Comments"),
    )
   ]),
   persistentFooterButtons: [new Text('Sample Persistent Footer'),
   new Icon(Icons.airline_seat_flat),],
  ),
 ));
}
 

Bir cevap yazın