AnimatedBuilder

AnimatedBuilder AnimatedBuilder({Key key, @required Listenable animation, @required TransitionBuilder builder, Widget child }) açıklama Animasyon oluşturmak için genel amaçlı bir widget. parametreler

Okumaya devam edin AnimatedBuilder

AnimatedContainer

AnimatedContainer AnimatedContainer({Key key, AlignmentGeometry alignment, EdgeInsetsGeometry padding, Color color, Decoration decoration, Decoration foregroundDecoration, double width, double height, BoxConstraints constraints, EdgeInsetsGeometry margin, Matrix4 transform, Widget child, Curve curve: Curves.linear, @required Duration…

Okumaya devam edin AnimatedContainer

BackdropFilter

 • Post Category:Genel
 • Post Comments:0 Yorum

BackdropFilter BackdropFilter({Key key, @required ImageFilter filter, Widget child }) açıklama Mevcut içeriğe bir filtre uygulayan bir widget.

Okumaya devam edin BackdropFilter

CustomPaint

 • Post Category:Genel
 • Post Comments:0 Yorum

CustomPaint CustomPaint({Key key, CustomPainter painter, CustomPainter foregroundPainter, Size size: Size.zero, bool isComplex: false, bool willChange: false, Widget child }) açıklama Çizim yapabileceğiniz bir tuval sağlayan bir widget.

Okumaya devam edin CustomPaint

ClipRect

 • Post Category:Genel
 • Post Comments:0 Yorum

ClipRect ClipRect({Key key, CustomClipper clipper, Clip clipBehavior: Clip.hardEdge, Widget child }) açıklama Child widgetini diktörtgen şekilde kırpan widget.

Okumaya devam edin ClipRect

ClipPath

 • Post Category:Genel
 • Post Comments:0 Yorum

ClipPath ClipPath({Key key, CustomClipper clipper, Clip clipBehavior: Clip.antiAlias, Widget child }) açıklama Bir kırpma yolu kullanarak cgild widgetini kırpan widget.

Okumaya devam edin ClipPath

ClipOval

 • Post Category:Genel
 • Post Comments:0 Yorum

ClipOval ClipOval({Key key, CustomClipper clipper, Clip clipBehavior: Clip.antiAlias, Widget child }) açıklama Child widgetini oval olarak kırpan widget.

Okumaya devam edin ClipOval

RotatedBox

 • Post Category:Genel
 • Post Comments:0 Yorum

RotatedBox RotatedBox({Key key, @required int quarterTurns, Widget child }) açıklama Child widgetine döndürme rotasyon uygular.Bir çeyrek turu tam sayı olarak 1 e eşittir.

Okumaya devam edin RotatedBox

FractionalTranslation

 • Post Category:Genel
 • Post Comments:0 Yorum

FractionalTranslation FractionalTranslation({Key key, @required Offset translation, bool transformHitTests: true, Widget child }) açıklama Child widgetine kesirli boyutlandırma widget.

Okumaya devam edin FractionalTranslation

DragTarget

DragTarget DragTarget({Key key, @required DragTargetBuilder builder, DragTargetWillAccept onWillAccept, DragTargetAccept onAccept, DragTargetLeave onLeave }) açıklama Sürüklenebilir bir widget bırakıldığında veri alan bir widget. Sürüklenebilir bir sürükleme hedefinin üzerine sürüklendiğinde, sürükleme hedefine…

Okumaya devam edin DragTarget

ExpansionPanel

ExpansionPanel ExpansionPanel({@required ExpansionPanelHeaderBuilder headerBuilder, @required Widget body, bool isExpanded: false }) açıklama Sayfanın üzerine bir genişlemeli panel sunar. parametreler örnek uygulama

Okumaya devam edin ExpansionPanel