break, continue,return

break, continue,return breakcontinuereturn break break : bırak yaa :). Bir döngüde break kullanılması, programın döngüden çıkmasına neden olur. break döngüden çık anlamına gelir. Kural: break ın içinde bulunduğu ilk döngüden…

Okumaya devam edin break, continue,return

Kontrol Akış İfadeleri​

Kontrol Akış İfadeleri​ if – else switch – case for forEach do-while While if – else Kısaca hangi if() içindeki şart true ise sadece o blok çalışır ve if ten…

Okumaya devam edin Kontrol Akış İfadeleri​

Operatörler

  • Post Category:Genel
  • Post Comments:0 Yorum

Operatörler a. Mantıksal  (!ifade, &&, ||)b. Sayısal     (+, – , -deger, *, /, ~/, %)                           …

Okumaya devam edin Operatörler

Veri Tipleri​

Veri Tipleri​ numbers     int, double               deger tipistrings        metinsel ifade          deger tipi    (referans tipli fakat…

Okumaya devam edin Veri Tipleri​

Dart

  • Post Category:Genel
  • Post Comments:1 Yorum

Dart Veri Tipleri numbersstringsbooleanslistsmaps runessymbols Devam Operatörler MantıksalSayısalEşitlik ve İlişkiselTür TestAtama Devam Kontrol Akış İfadeleri if – elseswitch – caseforforEachdo-whileWhile Devam Dallanma, Kesme İfadeleri breakcontinuereturn Devam Hata Yönetimi trycatchfinally Devam final,…

Okumaya devam edin Dart

Kaynaklar

Kaynaklar Flutter ve Dart konusunda emek veren tüm türkçe içerik üreticilerine içtenlikle teşekkürler...Flutter ve Dart konusunda yazmış olduğunuz makale, video yada uygulama linklerini gönderirseniz yayınlamaktan mutluluk duyarım. Flutter Türkçe Kaynaklar…

Okumaya devam edin Kaynaklar

StreamBuilder

StreamBuilder StreamBuilder({Key key, T initialData, Stream stream, @required AsyncWidgetBuilder builder }) açıklama Bir Akış ile etkileşimin en son anlık görüntüsüne dayanarak kendisini oluşturan widget. parametreler

Okumaya devam edin StreamBuilder

FutureBuilder

FutureBuilder FutureBuilder({Key key, Future future, T initialData, @required AsyncWidgetBuilder builder }) açıklama Hemen gerçekleşmeyen zaman alan işlemler (future) için kullanılan ve builder içeren widget. Parametreler​

Okumaya devam edin FutureBuilder

ScaleTransition

ScaleTransition ScaleTransition({Key key, @required Animation scale, Alignment alignment: Alignment.center, Widget child }) açıklama Ölçek değiştirebilen animasyon oluşturan widget. parametreler

Okumaya devam edin ScaleTransition

RotationTransition

RotationTransition RotationTransition({Key key, @required Animation turns, Alignment alignment: Alignment.center, Widget child }) açıklama Bir widget’in rotasypnunu değiştiren animasyon oluşturur.. parametreler

Okumaya devam edin RotationTransition

FadeTransition

FadeTransition FadeTransition({Key key, @required Animation opacity, bool alwaysIncludeSemantics: false, Widget child }) açıklama Bir widget’in opaklığını değiştirerek animasyon oluşturur. parametreler [crayon-5ed924fc6860a389269825/]

Okumaya devam edin FadeTransition