Uygulamalar

Uygulamalar Flutter ile yazmış olduğunuz uygulama linklerini gönderirseniz yayınlamaktan mutluluk duyarım. Listedeki türk geliştiricilerin uygulamalarına yüksek puan verip yorum yapabilir bu sayede store de üst sıralarda görünmesine yardımcı olabilirsiniz.not: yeni…

Okumaya devam edin Uygulamalar

Jenerikler(Generics)​

Türbağımsızlar(Generics) Generics dediğimiz şey aslında basittir. Anlamı türü daha sonra belirtilecek veri tipleri için kullanılan bir kavramdır yani genel veri tipi alır anlamındadır türden bağımsızlar da denebilir. Dart'daki türbağımsızlar(Generics) varsayılan…

Okumaya devam edin Jenerikler(Generics)​

Sınıflar

Sınıflar Dart nesne yönelimli bir dildir. class(Sınıflar), interface(arayüzler), vb. gibi nesne yönelimli programlama özelliklerini destekler. OOP açısından bir sınıf, nesne oluşturmak için bir şablondur. Bir sınıf, nesne için bir şablondur.…

Okumaya devam edin Sınıflar

Fonksiyonlar​

Fonksiyonlar​ Fonksiyonlar eylemleri temsil eder.Sınıf içerinde tanımlanan fonksiyonlar metod olarak isimlendirilirler. Tanımlama: ornekfonksiyon() { } void ornekfonksiyon2() { //ifadeler } Çağırma: ornekfonksiyon(); Örnek: void main() { print(test()); } String test()…

Okumaya devam edin Fonksiyonlar​

Hata Yönetimi

Hata(İstisna) Yönetimi trycatchfinally try catch finally Try : Hatayı yakalar. Bir hataya neden olabilecek kodlar bu blok içine yazılır. Burada bir hata/istisna meydana geldiğinde catch bloğu çalışır.on: Hata tipi belirtilmesi gerektiğinde on bloğu…

Okumaya devam edin Hata Yönetimi

break, continue,return

break, continue,return breakcontinuereturn break break : bırak yaa :). Bir döngüde break kullanılması, programın döngüden çıkmasına neden olur. break döngüden çık anlamına gelir. Kural: break ın içinde bulunduğu ilk döngüden…

Okumaya devam edin break, continue,return

Kontrol Akış İfadeleri​

Kontrol Akış İfadeleri​ if – elseswitch – caseforforEachdo-whileWhile if – else Kısaca hangi if() içindeki şart true ise sadece o blok çalışır ve if ten çıkılır, true  değilse yani false…

Okumaya devam edin Kontrol Akış İfadeleri​

Operatörler

  • Post Category:Genel
  • Post Comments:0 Yorum

Operatörler a. Mantıksal  (!ifade, &&, ||)b. Sayısal     (+, – , -deger, *, /, ~/, %)                           …

Okumaya devam edin Operatörler

Veri Tipleri​

Veri Tipleri​ numbers     int, double               deger tipistrings        metinsel ifade          deger tipi    (referans tipli fakat…

Okumaya devam edin Veri Tipleri​

Dart

Dart Veri Tipleri numbersstringsbooleanslistsmaps runessymbols Devam Operatörler MantıksalSayısalEşitlik ve İlişkiselTür TestAtama Devam Kontrol Akış İfadeleri if – elseswitch – caseforforEachdo-whileWhile Devam Dallanma, Kesme İfadeleri breakcontinuereturn Devam Hata Yönetimi trycatchfinally Devam final,…

Okumaya devam edin Dart

Kaynaklar

Kaynaklar Flutter ve Dart konusunda emek veren tüm türkçe içerik üreticilerine içtenlikle teşekkürler...Flutter ve Dart konusunda yazmış olduğunuz makale, video yada uygulama linklerini gönderirseniz yayınlamaktan mutluluk duyarım. Flutter Türkçe Kaynaklar…

Okumaya devam edin Kaynaklar

TextFormField

TextFormField TextFormField ({ key, controller, obscureText, decoration, validator, keyboardType, onSaved,... }) açıklama Bir TextField içeren bir FormField tir.Kullanıcının metin girişi yaptığı kutu/alan. Parametreler var _TextFormFieldKey = GlobalKey(); // atamayı bu…

Okumaya devam edin TextFormField

StatefulWidget

StatefulWidget açıklama İçinde durum/State barındıran widget.Widget tarafından tutulan ve bu Widget'ın kullanım ömrü boyunca değişebilen veri kümesine State adı verilir.İçeririnde kullanım ömrü boyunca değişebilen veri kümesi yani state tutan widgetlere…

Okumaya devam edin StatefulWidget

StatelessWidget

StatelessWidget açıklama StatelessWidget bir widget, yüklendiğinde / oluşturulduğunda yalnızca bir kez oluşturulur;Herhangi bir olaya veya kullanıcı eylemine dayanarak yeniden oluşturulmaz.Çağrıldğında ilk oluşturulan hali gösterilir.Bir StatelessWidget constructoruna bazı parametreler iletebiliriz.Ancak, bu…

Okumaya devam edin StatelessWidget

StreamBuilder

StreamBuilder StreamBuilder({Key key, T initialData, Stream stream, @required AsyncWidgetBuilder builder }) açıklama Bir Akış ile etkileşimin en son anlık görüntüsüne dayanarak kendisini oluşturan widget. parametreler const StreamBuilder({ Key key, T…

Okumaya devam edin StreamBuilder

FutureBuilder

FutureBuilder FutureBuilder({Key key, Future future, T initialData, @required AsyncWidgetBuilder builder }) açıklama Hemen gerçekleşmeyen zaman alan işlemler (future) için kullanılan ve builder içeren widget. Parametreler​ const FutureBuilder({ Key key, Future…

Okumaya devam edin FutureBuilder

AnimatedDefaultTextStyle

AnimatedDefaultTextStyle AnimatedDefaultTextStyle({Key key, @required Widget child, @required TextStyle style, TextAlign textAlign, bool softWrap: true, TextOverflow overflow: TextOverflow.clip, int maxLines, Curve curve: Curves.linear, @required Duration duration }) açıklama Belirtilen stil değiştiğinde,…

Okumaya devam edin AnimatedDefaultTextStyle

SlideTransition

SlideTransition SlideTransition({Key key, @required Animation position, bool transformHitTests: true, TextDirection textDirection, Widget child }) açıklama Bir widget’in konumunu normal konumuna göre hareketlendirir. parametreler SlideTransition({ Key key, @required Animation position,//Çocuğun pozisyonunu…

Okumaya devam edin SlideTransition

SizeTransition

SizeTransition SizeTransition({Key key, Axis axis: Axis.vertical, @required Animation sizeFactor, double axisAlignment: 0.0, Widget child }) açıklama Kendi boyutunu ve kliplerini hareketlendirir ve childi hizalar. parametreler SizeTransition({ Key key, Axis axis:…

Okumaya devam edin SizeTransition

ScaleTransition

ScaleTransition ScaleTransition({Key key, @required Animation scale, Alignment alignment: Alignment.center, Widget child }) açıklama Ölçek değiştirebilen animasyon oluşturan widget. parametreler ScaleTransition({ Key key, @required Animation scale, //Çocuğun ölçeğini kontrol eden animasyon.…

Okumaya devam edin ScaleTransition