Padding

Padding

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Padding( padding, child ), }), }) 

açıklama

Padding( padding, child ): Basit olarak bir itme değeri ve bir child alan widget. Padding deki amaç bir child widgede icerden boşluk/ittirme vermek.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Padding( padding, child ), }), }) 

parametreler

MaterialApp({ title,
theme,
home: Scaffold({ 
        appBar, 
        body: Padding(
             padding: EdgeInsets.all(8.0), // alt widgeti verilen değer kadar iter
             child:Text('Padding() widget child widgeti içeri doğru iter'),
                   ), 
       }),.. 
}) 

örnek uygulama

padding-orn
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("Building layouts"),
      ),
      body: myLayoutWidget(),
     ),
    );
   }
  }

  Widget myLayoutWidget() {
   return Padding(
    padding: EdgeInsets.all(8.0),
    child: Text("Hello world!"),
   );
  }

 

Bir cevap yazın