onGenerateTitle

onGenerateTitle

MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..}) 

açıklama

Yerelleştirilmiş(yani dil listemizden) bir başlık üretmek için kullanılır

konum

MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..}) 

parametreler


MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..})

 //localizasyon.........................................................................................                 
           locale: Localizations.localeOf(context); //Başlangıç yerel ayarı.Eğer 'yerel' boşsa o zaman sistemin yerel değeri kullanılır.
   localizationsDelegates:  [
                  AppLocalizationsDelegate(), // bizim delegemiz
                  GlobalMaterialLocalizations.delegate,
                  GlobalWidgetsLocalizations.delegate
                 ],
       supportedLocales:  const [Locale('en', 'US'), Locale('es', 'ES'), Locale('tr', 'TR')],
       onGenerateTitle: (BuildContext context) => AppLocalizations.of(context).title, // bizim localizasyon sınıfımız ve kullanımı
 

Bir cevap yazın