Navigator.replace

Navigator.replace

Navigator.replace( context, oldRoute, newRoute, ) → void 


Navigator.replace( context, oldRoute, newRoute, ) 

açıklama

Verilen bir geçmiş sayfa(oldRoute)ı yeni sayfayla(newRoute) yer değiştir.

parametreler

Navigator.replace(context,oldRoute:,newRoute:, ) → void //verilen bir geçmiş sayfa(oldRoute) yeni sayfayla(newRoute) yer değiştirir. 

Bir cevap yazın