Navigator.pushReplacement

Navigator.pushReplacement

Navigator.pushReplacement(context, MaterialPageRoute(builder:(context) => MyHomePage()) ) → Future<T>

Navigator.pushReplacement(context, MaterialPageRoute(builder:(context) => MyHomePage()) )

açıklama

oluştur değiştir git. gerideki sayfayı sil onun yerine bunu ekle. ModalRoute ta ekleme değil yer değiştitrme yapılır.

parametreler

Navigator.pushReplacement(context, MaterialPageRoute(builder:(context) => MyHomePage()) ) → Future<T> // gerideki sayfayı  sil onun yerine bunu ekle. ModalRoute ta eklme değil yer değiştitrme yapıldı

Bir cevap yazın