Navigator.pushNamedAndRemoveUntil

Navigator.pushNamedAndRemoveUntil

Navigator.pushNamedAndRemoveUntil<T>( context, ‘/login’, ModalRoute.withName(‘/’), arguments:{ }) → Future<T>

Navigator.pushNamedAndRemoveUntil( context, ‘/login’, ModalRoute.withName(‘/’), arguments:{ })

açıklama

Önceki sayfaya geri dön. isimlendirilmiş sayfayı ekrana bas ve geçmiş sayfalardan verilen sayfaya değin tüm geçmişi sayfaları sil(ModalRoute Geçmiş sayfaları tutan modelrota).

parametreler

Navigator.pushNamedAndRemoveUntil<T>( context, '/login', ModalRoute.withName('/'), arguments:{ }) → Future<T> //isimlendirilmiş sayfayı ekrana bas ve geçmiş sayfalardan verilen sayfaya değin tüm geçmişi sayfaları sil(ModalRoute Geçmiş sayfaları tutan modelrota)

Bir cevap yazın