Navigator.pushNamedAndRemoveUntil

Navigator.pushNamedAndRemoveUntil

Navigator.pushNamedAndRemoveUntil( context, '/login', ModalRoute.withName('/'), arguments:{ }) → Future

Navigator.pushNamedAndRemoveUntil( context, '/login', ModalRoute.withName('/'), arguments:{ }) 

açıklama

Önceki sayfaya geri dön. isimlendirilmiş sayfayı ekrana bas ve geçmiş sayfalardan verilen sayfaya değin tüm geçmişi sayfaları sil(ModalRoute Geçmiş sayfaları tutan modelrota).

parametreler

Navigator.pushNamedAndRemoveUntil( context, '/login', ModalRoute.withName('/'), arguments:{ }) → Future //isimlendirilmiş sayfayı ekrana bas ve geçmiş sayfalardan verilen sayfaya değin tüm geçmişi sayfaları sil(ModalRoute Geçmiş sayfaları tutan modelrota) 

Bir cevap yazın