Navigator.pushAndRemoveUntil

Navigator.pushAndRemoveUntil

 Navigator.pushAndRemoveUntil(context, MaterialPageRoute(builder:(context) => MyHomePage()),  ModalRoute.withName('/'), ); → Future

 Navigator.pushAndRemoveUntil(context, MaterialPageRoute(builder:(context) => MyHomePage()),  ModalRoute.withName('/'), ) 

açıklama

oluştur git ve istiften şuna kadar sil.Verilen sayfayı ekrana bas ve geçmiş sayfalardan verilen sayfaya değin tüm geçmişi sayfaları sil(ModalRoute Geçmiş sayfaları tutan modelrota)

parametreler

Navigator.pushAndRemoveUntil(context, MaterialPageRoute(builder:(context) => MyHomePage()), ModalRoute.withName('/'), ); → Future//Verilen sayfayı ekrana bas ve geçmiş sayfalardan verilen sayfaya değin tüm geçmişi sayfaları sil(ModalRoute Geçmiş sayfaları tutan modelrota) 

This Post Has One Comment

 1. Recep

  Navigator.pushAndRemoveUntil(
  context,
  MaterialPageRoute(builder: (BuildContext context) => LoginScreen()),
  (r) => false);
  Bu daha doğru gibi verdiğiniz örnekte geri tuşuna bastığımda uygulama bir önceki sayfaya dönüyor

Bir cevap yazın