Navigator.pushAndRemoveUntil

Navigator.pushAndRemoveUntil

 Navigator.pushAndRemoveUntil(context, MaterialPageRoute(builder:(context) => MyHomePage()),  ModalRoute.withName('/'), ); → Future

 Navigator.pushAndRemoveUntil(context, MaterialPageRoute(builder:(context) => MyHomePage()),  ModalRoute.withName('/'), ) 

açıklama

oluştur git ve istiften şuna kadar sil.Verilen sayfayı ekrana bas ve geçmiş sayfalardan verilen sayfaya değin tüm geçmişi sayfaları sil(ModalRoute Geçmiş sayfaları tutan modelrota)

parametreler

Navigator.pushAndRemoveUntil(context, MaterialPageRoute(builder:(context) => MyHomePage()),  ModalRoute.withName('/'), ); → Future//Verilen sayfayı ekrana bas ve geçmiş sayfalardan verilen sayfaya değin tüm geçmişi sayfaları sil(ModalRoute Geçmiş sayfaları tutan modelrota)  

Bir cevap yazın