Navigator.maybePop

Navigator.maybePop

Navigator.maybePop(context)->Future

Navigator.of(context).maybePop().then((value)=>print(value));  

Navigator.maybePop(context).then((value)=>print(value));  

açıklama

Dönebilirsen dön. Geçmiş gezinti varmı? varsa açar ve future true döndürür, yoksa acmaz future false döndürür,

parametreler

Navigator.maybePop(context)->Future//pop yabiliyorsan yap Future true ver, yapamıyorsan Future false ver
                       //geçmiş gezinti varmı varsa açar ve future true dondurur, yoksa acmaz future false döndürür,
                       Navigator.of(context).maybePop().then((value)=>print(value)); 
                       Navigator.maybePop(context).then((value)=>print(value)); 

Bir cevap yazın