Navigator.canPop

Navigator.canPop

Navigator.canPop(context)->bool

bool sonuc=Navigator.canPop(context); 

Navigator.of(context).canPop(context); 

açıklama

dönebiliceksen haber ver ama dönme. pop yabiliyormusun true/false ver, (pop yapmadan)
pop yapılabilecek durumda ise true değilse false döndürür.
İlk safyafa yanlışklıkla pop verirsek kullanıcı uygulamayı kapatır.
onun yerine önce pop yapılabiliniyormu onu öğrenmek için pop yapmadan pop durumunu öğrenmemize olanak sağlar.

parametreler

Navigator.canPop(context)->bool // pop yabiliyormusun true/false ver, (pop yapmadan)
              // pop yapılabilecek durumda ise true değilse false döndürür. 
              //İlk safyafa yanlıklıkla pop verirsek kullanıcı uygulamayı kapatır.
              //onun yerine önce pop yapılabiliniyormu onu öğrenmek için pop yapmadan pop durumunu öğrenmemize olanak sağlar.
              bool sonuc=Navigator.canPop(context); 
              Navigator.of(context).canPop(context); 

Bir cevap yazın