MaterialApp

MaterialApp

MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..}) 

açıklama

Materyal paketi uygulama ana kapsayıcı widget. MarialApp uygulamanın taban teması, sayfalama parametreleri, localizasyon parametreleri, sayfa içeriğini belirleyen adlandırılmış opsiyonel parametreler içerir.

konum

 void main() =>runApp( BirWidget()); //Bir MaterialApp() döndürür. 
 
  class BirWidget extends StatelessWidget 
       {

         @override
         Widget build(BuildContex context)
         {
           return MaterialApp({ title, theme, home }) //MaterialApp adlandırılmış opsiyonel parametreler içerir.      
         }

       } 

parametreler

MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..})

   //uygualama başlık renk tema.....................................................................
           title:  'Uygulama Adi',
           color:  Colors.blue,          //Sistemin arayüzünde uygulama için kullanılacak birincil renk
           theme:  ThemeData(          //Uygulama için varsayılan renkler, yazı tipleri gibi özellikleri.
                      primaryColorLight: Colors.blue,  //Uygualamanın varsayaılan rengi mavi
                      brightness: Brightness.dark,   //Uygualama varsayılan parlaklığı karanlık
                      backgroundColor: Colors.green,  //Uygualamanın varsayaılan arkaplan rengi yeşil
                     ), 


   //Rout...............................................................................................
          initialRoute:  "/",  // varsayılan ilk açılacak ana sayfa ,
             routes:  {
                   '/sayfabir': (context) => new SayafaBir(),
                   '/sayfaiki' : (context) => new SayafaIki(),
                   '/sayfauc' : (context) => new SayafaUc(),
                   '/sayfadort' : (context) => new SayafaDort()
                  },


   //localizasyon.........................................................................................                 
             locale: Localizations.localeOf(context); //Başlangıç ​​yerel ayarı.Eğer 'yerel' boşsa o zaman sistemin yerel değeri kullanılır.
     localizationsDelegates:  [
                    AppLocalizationsDelegate(), // bizim delegemiz
                    GlobalMaterialLocalizations.delegate,
                    GlobalWidgetsLocalizations.delegate
                   ],
         supportedLocales:  const [Locale('en', 'US'), Locale('es', 'ES'), Locale('tr', 'TR')],
         onGenerateTitle: (BuildContext context) => AppLocalizations.of(context).title, // bizim localizasyon sınıfımız ve kullanımı


   //içerik..................................................................................................
             home: Scaffold({ appBar: body: }), 
     // RouteFactory onGenerateRoute,
     // RouteFactory onUnknownRoute,
     // List navigatorObservers: const [],
     // TransitionBuilder builder,
     // GlobalKey navigatorKey,
     // darkTheme:ThemeData(),//Öel bir karanlık tema için 
     // LocaleListResolutionCallback localeListResolutionCallback,
     // LocaleResolutionCallback localeResolutionCallback, 
     // bool debugShowMaterialGrid: false,
     // bool showPerformanceOverlay: false,
     // bool checkerboardRasterCacheImages: false,
     // bool checkerboardOffscreenLayers: false,
     // bool showSemanticsDebugger: false,
     // bool debugShowCheckedModeBanner: true
 }) 

örnek uygulama

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Welcome to Flutter',
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text('Welcome to Flutter'),
    ),
    body: Center(
     child: Text('Hello World'),
    ),
   ),
  );
 }
} 

Bir cevap yazın