MaterialApp

MaterialApp

MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..})

açıklama

Materyal paketi uygulama ana kapsayıcı widget. MarialApp uygulamanın taban teması, sayfalama parametreleri, localizasyon parametreleri, sayfa içeriğini belirleyen adlandırılmış opsiyonel parametreler içerir.

konum

   void main() => runApp(
                      BirWidget() //Bir MaterialApp() döndürür. 
                     );
       class BirWidget extends StatelessWidget 
       {

         @override
         Widget build(BuildContex context)
         {
           return MaterialApp({ title, theme, home }) //MaterialApp adlandırılmış opsiyonel parametreler içerir.      
         }

       }

parametreler

  
MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..})

           //uygualama başlık renk tema.....................................................................
                   title:  'Uygulama Adi',
                   color:  Colors.blue,          //Sistemin arayüzünde uygulama için kullanılacak birincil renk
                   theme:  ThemeData(          //Uygulama için varsayılan renkler, yazı tipleri gibi özellikleri.
                              primaryColorLight: Colors.blue,  //Uygualamanın varsayaılan rengi mavi
                              brightness: Brightness.dark,   //Uygualama varsayılan parlaklığı karanlık
                              backgroundColor: Colors.green,  //Uygualamanın varsayaılan arkaplan rengi yeşil
                             ), 


           //Rout...............................................................................................
                  initialRoute:  "/",  // varsayılan ilk açılacak ana sayfa ,
                     routes:  {
                           '/sayfabir': (context) => new SayafaBir(),
                           '/sayfaiki' : (context) => new SayafaIki(),
                           '/sayfauc' : (context) => new SayafaUc(),
                           '/sayfadort' : (context) => new SayafaDort()
                          },


           //localizasyon.........................................................................................                 
                     locale: Localizations.localeOf(context); //Başlangıç ​​yerel ayarı.Eğer 'yerel' boşsa o zaman sistemin yerel değeri kullanılır.
             localizationsDelegates:  [
                            AppLocalizationsDelegate(), // bizim delegemiz
                            GlobalMaterialLocalizations.delegate,
                            GlobalWidgetsLocalizations.delegate
                           ],
                 supportedLocales:  const [Locale('en', 'US'), Locale('es', 'ES'), Locale('tr', 'TR')],
                 onGenerateTitle: (BuildContext context) => AppLocalizations.of(context).title, // bizim localizasyon sınıfımız ve kullanımı


           //içerik..................................................................................................
                     home: Scaffold({ appBar: body: }), 
             // RouteFactory onGenerateRoute,
             // RouteFactory onUnknownRoute,
             // List navigatorObservers: const [],
             // TransitionBuilder builder,
             // GlobalKey navigatorKey,
             // darkTheme:ThemeData(),//Öel bir karanlık tema için 
             // LocaleListResolutionCallback localeListResolutionCallback,
             // LocaleResolutionCallback localeResolutionCallback, 
             // bool debugShowMaterialGrid: false,
             // bool showPerformanceOverlay: false,
             // bool checkerboardRasterCacheImages: false,
             // bool checkerboardOffscreenLayers: false,
             // bool showSemanticsDebugger: false,
             // bool debugShowCheckedModeBanner: true
         })

örnek uygulama

 

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Welcome to Flutter',
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text('Welcome to Flutter'),
    ),
    body: Center(
     child: Text('Hello World'),
    ),
   ),
  );
 }
}

Bir cevap yazın

KAPAT
%d blogcu bunu beğendi: