locale

locale

MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..}) 

açıklama

Uygulamanın başlangıç dili ve ülke kodunu belirler. Eğer boş ise sistem dilini yani local’ini kullanılır.

konum

 
MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..})
 

parametreler

  
MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..})

           //localizasyon.........................................................................................                 
                     locale: Localizations.localeOf(context); //Başlangıç yerel ayarı.Eğer 'yerel' boşsa o zaman sistemin yerel değeri kullanılır.
             localizationsDelegates:  [
                            AppLocalizationsDelegate(), // bizim delegemiz
                            GlobalMaterialLocalizations.delegate,
                            GlobalWidgetsLocalizations.delegate
                           ],
                 supportedLocales:  const [Locale('en', 'US'), Locale('es', 'ES'), Locale('tr', 'TR')],
                 onGenerateTitle: (BuildContext context) => AppLocalizations.of(context).title, // bizim localizasyon sınıfımız ve kullanımı
 

Bir cevap yazın