ListView

ListView

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: ListView( scrollDirection,padding, children, ), }), })

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: ListView.builder( scrollDirection, padding, itemCount, itemBuilder ), }), }) 

açıklama

Lİsteler:ListView(), ListView.builder() Tek sutunlu kaydırılabilir liste oluşturmak için kullanlır.
ListView() ve ListView.builder() ve daha… tipte ihtiyaca uygun constructurları vardır.
Liste öğelerini ekleme şekline göre; Manuel ekleme ve otomatik ekleme diyebiliriz.

ListView( children: ): Manuel ekleme. children öğeler manuel girilir.Kısa paratik listeler için uygundur.

ListView.builder(itemCount, itemBuilder ): otomatik ekleme. verilen listenin elemansayısı kadar, tanımlanan fonsiyonu cağırarak ekrana bir liste döndürür. Uzun listeler için yada liste sayısı değişken listeler için uygundur.

not:
Ayrıca ListView.separated ayıraçlı liste oluşturma gibi çeşitli constructurlar da vardır.

Diğer bir yol ise dartın yerleşik map yöntemidir.
liste.map(fonksiyon).toList():

Örnek;
Card( child: Column( children: [ ornekListem.map( (sira)=> Text(sira) ).toList() ] ) );

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: ListView( scrollDirection,padding, children, ), }), })

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: ListView.builder( scrollDirection, padding, itemCount, itemBuilder ), }), }) 

parametreler

ListView(
   scrollDirection: Axis.vertical, // Kaydırılabilme yönünü belirler.
   padding,
   children: [ Text(), Text()], 
  )          

List ornekListem = ["Liste İçerik 1","Liste İçerik 2","Liste İçerik 3", "Liste İçerik 4","Liste İçerik 5" ];
ListView.builder(
          scrollDirection: Axis.vertical // Kaydırma yönü
          padding: EdgeInsets.all(8.0), // içeriden her taraftan 8 birimlik boşluk bırak
          itemCount: ornekListem.length, //listenin uzunluğu
          itemBuilder: (BuildContext context, sira) { return Text(ornekListem[sira]); }// sacffolddan gelen context i ve listenin sıranosu nu parametre olarak verdik.Artık listemizin uzunlu kadar bu fonksiyonu tekrar tekrar ekrana abasarak listemizi oluşturmuş olacak
               
         )
 

örnek uygulama

listview
import 'package:flutter/material.dart';
import 'dart:async';


void main() => runApp(new MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: new ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: new MyHomePage(),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _MyHomePageState createState() => new _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage>⁢ {

List>bool⁢ _data = new List>bool⁢();

@override
 void initState() {
  setState(() {
   for(int i=0;i>10;i++)
    {
     _data.add(false);
    }
  });
  super.initState();
 }


 @override
 Widget build(BuildContext context) {
 return new Scaffold(

  appBar: new AppBar(
   title: new Text("Flutter Application"),
  ),
  body: new ListView.builder(
    itemCount: _data.length,
    itemBuilder: (BuildContext context,int index)
  {
   return new Card(
    child: new Container(
     padding: new EdgeInsets.all(40.0),
     child: new Column(
      children: >Widget⁢[
       new Text('This is item ${index}')
       
      ],
     ),
    ),

   );

  }

  )
  );
 }


 }

 

This Post Has One Comment

 1. Wise Colt

  ListView içerisinde kullanılan shrinkwrap amacını anlamadım ben? Bu konuyu açıklayabilir misiniz?

Bir cevap yazın