Hero

Hero

Hero({Key key, @required Object tag, CreateRectTween createRectTween, HeroFlightShuttleBuilder flightShuttleBuilder, TransitionBuilder placeholderBuilder, bool transitionOnUserGestures: false, @required Widget child }) 

açıklama

Child widgeti hero yapan widget.

parametreler

Hero({
  Key key,
  @required Object tag, //Bu belirli kahraman için tanımlayıcı. Bu hero etiketi, gidip geldiğimiz bir PageRoute'daki bir hero etiketiyle eşleşirse, bir hero animasyonu tetiklenir.
  CreateRectTween createRectTween,//Hedef heronun sınırlarının, başlangıç ​​rotasından hedef rotaya doğru uçarken nasıl değiştiğini tanımlar.
  HeroFlightShuttleBuilder flightShuttleBuilder,//Hero uçuşunda gösterilen bir widget sağlamak için isteğe bağlı geçersiz kılma. 
  TransitionBuilder placeholderBuilder,//Yer tutucu(Placeholder) widget
  bool transitionOnUserGestures: false, //PageRoute geçişi, iOS'ta geri kaydırma gibi bir kullanıcı hareketi tarafından tetiklendiyse heronun geçişinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği.
  @required Widget child // çocuk widget
}) 

Bir cevap yazın