GridView

GridView

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: GridView.count( childrenDelegate, crossAxisCount, children), }), })

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: GridView.builder( gridDelegate, itemCount, itemBuilder), }) 

açıklama

GridView:GridView.count(), GridView.builder() : Çok Sutunlu kaydırılabilir listeler oluşturmak için kullanlır.

GridView.count(childrenDelegate,crossAxisCount,children):Manuel children liste öğeleri girilerek yapılır.Kısa paratik GridViewler için uygundur.gridDelegate ile sütün sayısı belirlenir.

GridView.builder(gridDelegate,itemCount,itemBuilder): verilen listenin elemansayısı kadar tanımlanan fonsiyonu acağırarak ekrana bir GridView sunar.
Uzun GridView için yada liste sayısı değişken GridViewler için uygundur.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: GridView.count( childrenDelegate, crossAxisCount, children), }), })

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: GridView.builder( gridDelegate, itemCount, itemBuilder ), }) 

parametreler

GridView.count( 
    crossAxisSpacing: 20.0, // kolonlar arasındaki uzaklık. Örnekte kolonlar arası 20 birim olacak
    crossAxisCount: 2, // kolon sayısı. Örnekte 2 kolonlu bir gridwiev olacak
    children: [ ], // manuel girilen children widgetler
        )
        
List ornekListem = ["Liste İçerik 1","Liste İçerik 2","Liste İçerik 3", "Liste İçerik 4","Liste İçerik 5" ];

GridView.builder(     
    gridDelegate: SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(crossAxisCount: 2) // kaç surun olsun . örnekte 2 stundan olusan liste olacak
    itemCount: ornekListem.length, //listenin uzunluğu
    itemBuilder: (BuildContext context, sira) { return Text(ornekListem[sira]); }
       )
 

örnek uygulama

gridwiev-orn
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final title = "Grid List";

  return MaterialApp(
   title: title,
   home: Scaffold(appBar: AppBar(
    title: Text(title),
    ),
    body: GridView.count(
     crossAxisCount: 3,
     children: List.generate(choices.length, (index) {
       return Center(
        child: ChoiceCard(choice: choices[index]),
       );
      }
     )
    )
   )
  );
 }
}

class Choice {
 const Choice({this.title, this.icon});

 final String title;
 final IconData icon;
}

const List choices = const [
 const Choice(title: 'Car', icon: Icons.directions_car),
 const Choice(title: 'Bicycle', icon: Icons.directions_bike),
 const Choice(title: 'Boat', icon: Icons.directions_boat),
 const Choice(title: 'Bus', icon: Icons.directions_bus),
 const Choice(title: 'Train', icon: Icons.directions_railway),
 const Choice(title: 'Walk', icon: Icons.directions_walk),
 const Choice(title: 'Car', icon: Icons.directions_car),
 const Choice(title: 'Bicycle', icon: Icons.drafts),
 const Choice(title: 'Boat', icon: Icons.dvr),
 const Choice(title: 'Bus', icon: Icons.copyright),
 const Choice(title: 'Train', icon: Icons.cloud_off),
 const Choice(title: 'Car', icon: Icons.directions_car),
 const Choice(title: 'Bicycle', icon: Icons.directions_bike),
 const Choice(title: 'Boat', icon: Icons.directions_boat),
 const Choice(title: 'Bus', icon: Icons.directions_bus),
 const Choice(title: 'Train', icon: Icons.directions_railway),
 const Choice(title: 'Walk', icon: Icons.directions_walk),
 const Choice(title: 'Car', icon: Icons.directions_car),
 const Choice(title: 'Bicycle', icon: Icons.drafts),
 const Choice(title: 'Boat', icon: Icons.dvr),
 const Choice(title: 'Bus', icon: Icons.copyright),
 const Choice(title: 'Train', icon: Icons.cloud_off),
 const Choice(title: 'Car', icon: Icons.directions_car),
 const Choice(title: 'Bicycle', icon: Icons.directions_bike),
 const Choice(title: 'Boat', icon: Icons.directions_boat),
 const Choice(title: 'Bus', icon: Icons.directions_bus),
 const Choice(title: 'Train', icon: Icons.directions_railway),
 const Choice(title: 'Walk', icon: Icons.directions_walk),
 const Choice(title: 'Car', icon: Icons.directions_car),
 const Choice(title: 'Bicycle', icon: Icons.drafts),
 const Choice(title: 'Boat', icon: Icons.dvr),
 const Choice(title: 'Bus', icon: Icons.copyright),
 const Choice(title: 'Train', icon: Icons.cloud_off),
];

class ChoiceCard extends StatelessWidget {
 const ChoiceCard({Key key, this.choice}) : super(key: key);
 final Choice choice;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final TextStyle textStyle = Theme.of(context).textTheme.display1;
    return Card(
     color: Colors.white,
     child: Center(child: Column(
       mainAxisSize: MainAxisSize.min,
       crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
       children: [
        Icon(choice.icon, size:80.0, color: textStyle.color),
        Text(choice.title, style: textStyle),
     ]
    ),
   )
  );
 }
}

 

Bir cevap yazın