FutureBuilder

FutureBuilder

FutureBuilder({Key key, Future future, T initialData, @required AsyncWidgetBuilder builder })

açıklama

Hemen gerçekleşmeyen zaman alan işlemler (future) için kullanılan ve builder içeren widget.

Parametreler​

const FutureBuilder({
             Key key,
             Future future, //Bu oluşturucunun şu anda bağlı olduğu zaman uyumsuz hesaplama, muhtemelen null
             T initialData, //İlk anlık görüntüyü oluşturmak için kullanılacak veriler
             @required AsyncWidgetBuilder builder 
            })

Bir cevap yazın