FormField

FormField

FormField({ @required FormFieldBuilder builder, FormFieldSetter onSaved, FormFieldValidator validator, T initialValue, autovalidate: false, enabled: true }) 

açıklama

Tek bir form alanı oluşturur.

parametreler

 FormField({
        key, // benzersiz key
        builder: (FormFieldState state) {//Kısaca widget döndürür. kullanıcı girişi gerekmeyen form alanları için yararlı. begendim butonu gibi..Bu form alanını temsil eden widget'ı döndürür. Bu alanın geçerli değerini ve doğrulama durumunu içeren form alanı durumunu girdi olarak geçirilir.
                       return  IconButton(
                               icon: Icon(Icons.add),
                               onPressed: () { state.didChange(state.value + 1); },
                              ),
                  }
             );

        onSaved, // Form FormState.save aracılığıyla kaydedildiğinde, ilk cağrılan yöntem. son girilen değere ulaşmak (value)için isteğe bağlı bir yöntem.
        validator, //Alanın geçerli bir değere sahip olup olmadığını bilmek için çağrılan bir yöntem.Bir girişi doğrulayan isteğe bağlı bir yöntem. Girdi geçersizse veya aksi takdirde null olursa görüntülemek için bir hata dizesi döndürür.Bu form alanına girilen değeri yakalayabilir ve kontrol edebiliriz.
        T initialValue, // ilk değer. yoksa null olur.Alanda gösterilecek ilk değer.
        bool autovalidate: false, //Doğruysa, bu alanı her değişiklikten hemen sonra doğrular ve günceller. Aksi takdirde, doğrulamak için FormFieldState.validate öğesini çağırmanız gerekir. Otomatik olarak doğrulanan bir Form'un parçası ise, bu değer yoksayılır.
        bool enabled: true //formun kullanıcı girişi alabilmesi.false ise kullanıcı ver girişi yapamaz
      }) 

Bir cevap yazın