Form Widgetleri

  • Post Category:Genel
  • Post Comments:0 Yorum

Form Widgetleri

Form

Form widgetlerini bir arada tutan widget.


Devam

RawKeyboardListener

Kullanıcı klavyedeki bir tuşa bastığında veya bıraktığında yakalayan widget.


Devam

FormField

Tek bir form alanı oluşturur.

Devam

TextField

Kullanıcının klavyesiyle metin girmesini sağlar.


Devam

TextFormField

Bir TextField içeren bir FormField tir.Kullanıcının metin girişi yaptığı kutu/alan.


Devam

Checkbox

Dikdörtgen onay kutusu widgeti.


Devam

Radio

Yuvarlak seçenek widgeti.


Devam

Switch

Açma / kapama düğmeleri sağlayan widget.


Devam

Slider

Kaydırılabilir slider oluşturan widget.


Devam

Date & Time Pickers

Tarih ve zamanı seçmek için bir iletişim kutusu oluşturan widget.


Devam

Bir cevap yazın