Flutter State Yönetimine Giriş 3: Signal​ Paketi Nasıl Kullanılır Video Anlatım

Flutter State Yönetimine Giriş 3: Signal​ Paketi Nasıl Kullanılır Video Anlatım

Flutter State Yönetimine Giriş 3: Signal Paketi Nasıl Kullanılır Video Anlatım

Video için tıklayın…

GitHub : https://github.com/XPersPective/flutterdersleri.com

Signal Paket Sayfası

//globalKanal.dart
import 'package:signal/signal.dart';
abstract class GlobalKanalSinyal extends ChannelSignal {}
class GlobalKanal extends StateChannel<GlobalKanalSinyal> {
GlobalKanal(){
 _counterState = CounterState(()=>add(CounterStateSinyal()));
 _bildirimState = BildirimState(()=> add(BildirimStateSinyal()));
}
//CounterStateSinyal
CounterState _counterState;
CounterState get counterState =>_counterState;
//BildirimStateSinyal
BildirimState _bildirimState;
BildirimState get bildirimState => _bildirimState;
@override
 initState() {
 _counterState.initState();
 _bildirimState.initState();
 }
@override
dispose(){
_counterState.dispose();
_bildirimState.dispose();
 super.dispose();
}
}
class CounterStateSinyal extends GlobalKanalSinyal {}
class CounterState extends BaseState {
 CounterState(void Function() onStateChanged) : super(onStateChanged);
 int _count;
 int get count => _count;
 artir() {
  _count = _count + 1;
  doneSucces();
 }
 azaltFuture() async {
  wait();
  try {
   await Future.delayed(Duration(seconds: 2));
   _count = _count - 1;
   doneSucces();
  } catch (e) {
   doneError(e.toString());
  }
 }
 @override
 initState() {
  _count = 0;
 }
 @override
 dispose() {}
}
class BildirimStateSinyal extends GlobalKanalSinyal {}
class BildirimState extends BaseState {
 BildirimState(void Function() onStateChanged) : super(onStateChanged);
 bool _acikmi;
 bool get acikmi => _acikmi;
 degistir() {
  _acikmi = !_acikmi;
  doneSucces();
 }
 Future<void> degistirFuture() async {
  wait();
  try {
   await Future.delayed(Duration(seconds: 2));
   _acikmi = !_acikmi;
   doneSucces();
  } catch (e) {
   doneError(e.toString());
  }
 }
@override
 dispose() {
   // super.dispose();
 }
 @override
 initState() {
_acikmi =false;
 }
} 
//main.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:signal/signal.dart';
import 'package:signal_flutterdersleri_com/globalKanal.dart';
void main() {
 runApp(MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return AncestorChannelProvider<GlobalKanal>(
    channel: GlobalKanal()..initState(),
    child: MaterialApp(
     home: HomePage(),
    ));
 }
}
class HomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _HomePageState createState() => _HomePageState();
}
class _HomePageState extends State<HomePage> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(title: Text('Signal State Yönetim Paketi Örnek')),
   body: ListView(
    children: <Widget>[
     SizedBox(
      height: 50,
     ),
     Center(
      child: AncestorChannelBuilder<GlobalKanal, GlobalKanalSinyal>(
        condition: (channel, signal) => signal is CounterStateSinyal,
        builder: (context, channel) {
         final state = channel.counterState;
         return state.busy
           ? CircularProgressIndicator()
           : !state.success
             ? Text(state.error)
             : Text(state.count.toString(),
               style: TextStyle(fontSize: 25));
        }),
     ),
     SizedBox(
      height: 50,
     ),
     AncestorChannelBuilder<GlobalKanal, GlobalKanalSinyal>(
       condition: (channel, signal) => signal is BildirimStateSinyal,
       builder: (context, channel) {
        final state = channel.bildirimState;
        return Stack(
         alignment: Alignment.topCenter,
         children: <Widget>[
          RaisedButton(
           child: Text(state.acikmi
             ? 'Bildirim Durumu: Açık'
             : 'Bildirim Durumu: Kapalı'),
           onPressed: state.busy ? null : () => state.degistir(),
          ),
          if (state.busy) CircularProgressIndicator(),
         ],
        );
       }),
     SizedBox(
      height: 50,
     ),
     RaisedButton(
      child: Text('CounterState: artır'),
      onPressed: () => AncestorChannelProvider.of<GlobalKanal>(context)
        .counterState
        .artir(),
     ),
     RaisedButton(
      child: Text('CounterState: azaltFuture'),
      onPressed: () => AncestorChannelProvider.of<GlobalKanal>(context)
        .counterState
        .azaltFuture(),
     ),
     RaisedButton(
      child: Text('BildirimState: degistir'),
      onPressed: () => AncestorChannelProvider.of<GlobalKanal>(context)
        .bildirimState
        .degistir(),
     ),
     RaisedButton(
      child: Text('BildirimState: degistirFuture'),
      onPressed: () => AncestorChannelProvider.of<GlobalKanal>(context)
        .bildirimState
        .degistirFuture(),
     ),
       RaisedButton(
      child: Text('Diğer Sayfaya git'),
      onPressed: () => Navigator.of(context).push(MaterialPageRoute(builder: (context)=>DigerSayfa())),
     ),
    ],
   ),
  );
 }
}
class DigerSayfa extends StatefulWidget {
 @override
 _DigerSayfaState createState() => _DigerSayfaState();
}
class _DigerSayfaState extends State<DigerSayfa> {
GlobalKanal _globalKanal;
GlobalKanal get globalKanal =>_globalKanal;
 @override
 void initState() {
  super.initState();
  _globalKanal = GlobalKanal();
  _globalKanal.initState();
 }
@override
 void dispose() {
 _globalKanal.dispose();
  super.dispose();
 }
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(title: Text('Signal State Yönetim Paketi Örnek: DigerSayfa')),
   body: ListView(
    children: <Widget>[
     SizedBox(
      height: 50,
     ),
     Center(
      child: AvailableChannelBuilder<GlobalKanal, GlobalKanalSinyal>(
       channel: _globalKanal,
        condition: (channel, signal) => signal is CounterStateSinyal,
        builder: (context, channel) {
         final state = channel.counterState;
         return state.busy
           ? CircularProgressIndicator()
           : !state.success
             ? Text(state.error)
             : Text(state.count.toString(),
               style: TextStyle(fontSize: 25));
        }),
     ),
     SizedBox(
      height: 50,
     ),
     AvailableChannelBuilder<GlobalKanal, GlobalKanalSinyal>(
       channel: _globalKanal,
       condition: (channel, signal) => signal is BildirimStateSinyal,
       builder: (context, channel) {
        final state = channel.bildirimState;
        return Stack(
         alignment: Alignment.topCenter,
         children: <Widget>[
          RaisedButton(
           child: Text(state.acikmi
             ? 'Bildirim Durumu: Açık'
             : 'Bildirim Durumu: Kapalı'),
           onPressed: state.busy ? null : () => state.degistir(),
          ),
          if (state.busy) CircularProgressIndicator(),
         ],
        );
       }),
     SizedBox(
      height: 50,
     ),
     RaisedButton(
      child: Text('CounterState: artır'),
      onPressed: () =>_globalKanal
        .counterState
        .artir(),
     ),
     RaisedButton(
      child: Text('CounterState: azaltFuture'),
      onPressed: () => _globalKanal
        .counterState
        .azaltFuture(),
     ),
     RaisedButton(
      child: Text('BildirimState: degistir'),
      onPressed: () =>_globalKanal
        .bildirimState
        .degistir(),
     ),
     RaisedButton(
      child: Text('BildirimState: degistirFuture'),
      onPressed: () =>_globalKanal
        .bildirimState
        .degistirFuture(),
     ),
    ],
   ),
  );
 }
} 

This Post Has One Comment

 1. flutterAdmin

  versiyon güncellendi. Yeni versiyona uygun kullanımı görmek için lütfen signal paket sayfasına bakın.

Bir cevap yazın