FadeInImage.assetNetwork

FadeInImage.assetNetwork

FadeInImage.assetNetwork( placeholder, image )

açıklama

İnternetten resmi çekerken yukleniyor şeklinde gösterebilmeyi sağlar.

konum

MaterialApp({
title,theme,
home: Scaffold({ 
appBar, 
body: Center(child:FadeInImage.assetNetwork(
                  placeholder: "images/tenor.gif",
                  image: 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQT9m_TzOh3o0QnCYqqk5L6soJkqzJuRek7zFGKA6Mz1YariG3T',
                 ),), }), })
 

parametreler

  FadeInImage.assetNetwork(
  placeholder: "images/tenor.gif",
  image: 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQT9m_TzOh3o0QnCYqqk5L6soJkqzJuRek7zFGKA6Mz1YariG3T',
  ), 

örnek uygulama

fading-in-asset-orn

/*
pubspec.yaml dosyasına aşağıdaki loading.gif satırı girilir. 
 flutter:
  assets:
+  - assets/loading.gif

*/

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final title = 'Fade in images';

  return MaterialApp(
   title: title,
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text(title),
    ),
    body: Center(
     child: FadeInImage.assetNetwork(
      placeholder: 'assets/loading.gif',
      image: 'https://picsum.photos/250?image=9',
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

 

Bir cevap yazın