Düzen Widgetleri

Düzen Widgetleri

Kaç child widget'e ihtiyacım var?

A.Bir child widget'e ihtiyacım var

child widgeti nasıl yerleştireceğim?

A1.Otomatik Yerleştireceğim

Center

child widgeti ekranın merkezine yerleştirir

A2.Manuel Yerleştireceğim

Padding

İçten boşluk vererek…

Container

İçten ve dıştan boşluk vererek…

Expanded

Gererek…

SizedBox

Sabit boyutlu…

B.Bir den çok child widget'e ihtiyacım var

child widgetler sayfaya sığmazsa sayfa kaydırılabilir olsun mu?

B1.Kaydırılamasın

Row

Satır olsun. child widgetler yatay dizilsin…

Column

Kolon olsun. child widgetler dikey dizilsin…

B2.Kaydırılabilsin

Kaç sütunlu olsun?

ListView

child widgetleri tek sütunda dizer. Ekrana sığmazsa listeyikaydırılabilir yapar.

GridView

child widgetleri birden çok sütunda dizer. Ekrana sığmazsa listeyi kaydırılabilir yapar.

Bir cevap yazın