Düzen Widgetleri

Düzen Widgetleri

Kaç child widget’e ihtiyacım var?

A.Bir child widget’e ihtiyacım var

child widgeti nasıl yerleştireceğim?

A1.Otomatik Yerleştireceğim

Center

child widgeti ekranın merkezine yerleştirir


Devam

A2.Manuel Yerleştireceğim

Padding

İçten boşluk vererek…

Devam

Container

İçten ve dıştan boşluk vererek…

Devam

Expanded

Gererek…


Devam

SizedBox

Sabit boyutlu…


Devam

B.Bir den çok child widget’e ihtiyacım var

child widgetler sayfaya sığmazsa sayfa kaydırılabilir olsun mu?

B1.Kaydırılamasın

Row

Satır olsun. child widgetler yatay dizilsin…


Devam

Column

Kolon olsun. child widgetler dikey dizilsin…


Devam

B2.Kaydırılabilsin

Kaç sütunlu olsun?

ListView

child widgetleri tek sütunda dizer. Ekrana sığmazsa listeyikaydırılabilir yapar.


Devam

GridView

child widgetleri birden çok sütunda dizer. Ekrana sığmazsa listeyi kaydırılabilir yapar.


Devam

Bir cevap yazın