DropdownButton

DropdownButton

DropdownButton({ List items, T value, ValueChanged onChanged }) 

açıklama

Basıldığında açılır kapanir alt menu açan buton.

parametreler

String dropdownValue = 'One';

Widget build(BuildContext context) {
	return Scaffold(
			body: Center(
				child: DropdownButton(
							 value: dropdownValue,
							 onChanged: (String newValue) { setState(() { dropdownValue = newValue; }); },
							 items: ['One', 'Two', 'Free', 'Four'].map( (String value) { return DropdownMenuItem( value: value, child: Text(value), ); }).toList(),
				     ),
			),
	);
} 

örnek uygulama

dropdownmenu
import 'package:flutter/material.dart';


void main() => runApp(new MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   theme: new ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: new HomePage(),
  );
 }
}

class HomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _HomePageState createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State>HomePage⁢ {
 String _value = null;
 List⁢String> _values = new List>String⁢();

 @override
 void initState() {
  _values.addAll(["MAC","WINDOW","LINUX","ANDROID"]);

  _value = _values.elementAt(0);

 }
 void _onChange(String value)
 {
  setState(() {
_value = value;
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new Scaffold(
   appBar: new AppBar(
    title: new Text("Flutter Application"),
   ),
   body: new Container(
    padding: EdgeInsets.all(32.0),
    child: new Column(
     children: >Widget⁢[
      new DropdownButton(
       value:_value,
        items: _values.map((String value){
        return DropdownMenuItem(
         value: value,
         child: new Row(
          children: >Widget⁢[
           new Text('Operating System ${value}'),
          ],
         ));
        }).toList(),
        onChanged: (String value){
         _onChange(value);
        })

     ],
    ),
    ),

   );
 }
}

 

This Post Has One Comment

 1. caner demirci

  flutter a yeni başladım. Bu widget kullanarak puantaj uygulaması yapmak istiyorum. (Pratik yapmak için). Ay ve yıl seçtirdikten sonra o ayın mesai saatlerini listeleteceğim. İngilizce kaynaklardan öğreniyorum ama Türkçe kaynak olması da güzel. Tebrikler.

Bir cevap yazın