Kontrol Akış İfadeleri​

Kontrol Akış İfadeleri​

 • if – else
 • switch – case
 • for
 • forEach
 • do-while
 • While

if – else

Kısaca hangi if() içindeki şart true ise sadece o blok çalışır ve if ten çıkılır, true  değilse yani false ise diğer bloklar kontrol edilir.

if(şart) içerisindeki şart doğru ise yani şart sağlanıyorsa bu true anlamına gelir ve if altındaki ilk blok çalışır diğer if else şartlarına bakılmaz. Alttaki if else şartları true verse bile ilk true veren if çalışır. 

Örnek:
bool sart = true;
if(sart){
            //yalnızca bu ilk blok çalışır diğerleri çalışmaz!
}elseif(sart == true){
}


Örnek: bool sart = false;
if(!sart){   // if() anlamı içerisine bak koşulları kıyasla ölç biç ama sonuç ture olsundur.
         //if(!sart) anlamı "sart'ın tersini al sonuç true mu bak" demek oluyor.
         //Dolayısıyla sart false olduğu için tersi true dur.

      //yalnızca bu ilk blok çalışır diğerleri çalışmaz!
}elseif(sart == false){     // burası da koşulu sağlar sart false dir ve false = false doğrudur ve bu true anlamına gelir
                // fakat yukarıdaki if(!sart) true koşulunu sağladığı için bu if koşulu hiç kontrol edilemez.

}else {// yukarıdaki if() lerden hiç biri true sonucunu vermediyse bu blok çalışır.}

Örnek:
yasKontrol(int yas) { if(yas > 20) {
               print("Tüm Üyelikler Başvurabilirsiniz");
} elseif(yas > 17) {
           print("Sınırlı Üyeliklere Başvurabilirsiniz");
 }else { 
          print("Yaşınız 18 den Küçük Üye Olamazsınız!");
    }
} 

switch – case

switch içerisindeki değişkenin değeri hangi case ifadesinde ise o blok çalışır ve break ile dışarı fırlar yani gerisi kontrol edilmez.

void main() { 
  var secim= "A"; 
  switch(secim) { 
   case "A": { print("Mükemmel"); } 
   break; 
   
   case "B": { print("İyi"); } 
   break; 
   
   case "C": { print("Orta"); } 
   break; 
   
   case "D": { print("Kötü"); } 
   break; 
   
   default: { print("Geçersiz Seçim"); } 
   break; 
  } 
} 

for

for içindeki koşul sağlandığı sürece dön dön dön…şart sağlanmadığı anda for dan çık..
void main() { 
  var ornsayi = 5; 
  var sonuc = 1; 
  
  for( var i = ornsayi ; i >= 1; i-- ) { 
   sonuc *= i ; 
  } 
  print(sonuc); 
}
//sonuc 120 

forEach

map (map bir çeşit dizi /array dir. anahtar değer çiflerinden oluşan bir listedir. Örnek isim:mehmet , soyisim:aydın gibi) ilk anahtar değer çiftini al(örnekte ilk anahtar değer çifti isim:mehmet tir) benim salladığım değişkenlere geçiçi olarak ata, sonra blok içerisindeki işlemleri gerçekleştir sonra tekrar map teki diğer anahtar değer çiftine geç(örnekte ikinci anahtar değer çifti soyisim:aydın dır) onada aynı işlemi yap, taki map teki liste bitene kadar devam et bitince kaybol 🙂

void main() { 
  var bilgilerMap = {"isim": "Mehmet", 'Email': 'mehmet@xyz.com'}; 
  bilgilerMap.forEach((anahtar,deger) => print('${anahtar}: ${deger}')); 
} 

//çıktı
//isim: Mehmet 
//Email: mehmet@xyz.com  

do-while

do{   buradaki blok bir kere çalışır } yani do içindeki blok her şartta sadece bir kez çalışır sonra while() kontrolüne geçilir. while() şartı sağlanırsa( yani true verdiği müddetçe ) döngü while () {  } bkloklarında  devam eder fakat do{} bloğuna dönülmez. do bloğu zaten en başta bir kere çalışmıştı o yüzden  bir daha yüzüne bakılmaz :).

void main() { 
  var n = 10; 
  do { 
   print(n); 
   n--; 
  }
  while(n>=0); 
{
}  

while

while() şartı sağlanırsa döngü devam eder şart sağlanmadığı anda while den çıkılır.

void main() { 
  var ornsayi = 5; 
  var faktöriyel = 1; 
  
  while(ornsayi >=1) { 
   faktöriyel = faktöriyel* ornsayi ; 
   ornsayi --; 
  } 
  print("5 Faktörüyel ${faktöriyel} dir"); 
}  

Bir cevap yazın