Hata Yönetimi

Hata(İstisna) Yönetimi

 • try
 • catch
 • finally

try catch finally

Try : Hatayı yakalar. Bir hataya neden olabilecek kodlar bu blok içine yazılır. Burada bir hata/istisna meydana geldiğinde catch bloğu çalışır.

on: Hata tipi belirtilmesi gerektiğinde on bloğu kullanılır.

Catch:,  hata olursa bu blok içindeki kodlar çalışır.

finally: Hata olsa da olmasa da çalıştırılacak kod bloğudur.

try { 
  // hataya neden olacak kodlar buraya yazılır hata yakalanır
} 
on Exception1 { 
// hata tipi belirtilmesi gerekiyorsa buraya } catch Exception2 {
// hata olursa burası çalışır
}
finally {
// bu blok ne olursa olsun çalışır }

Aşağıda 12 0(sıfır)a  bölünmeye çalışıldığı için bir istisna/hata fırlatır. on bloğu, bu hatayı yakalar ve işler..

main() { 
  int x = 12; 
  int y = 0; 
  int res; 
  
  try {
   res = x ~/ y; 
  } 
  on IntegerDivisionByZeroException { 
   print('Sıfıra bölünemez'); 
  } 
} }

Hata/İstisna Türleri

DeferredLoadException :Ertelenmiş bir kütüphane yüklenemediğinde atılan istisna.

FormatException : Bir string veya başka bir veri beklenen bir formata sahip olmadığında ve ayrıştırılamadığında veya işlenemediğinde ortaya çıkan istisna.

IntegerDivisionByZeroException: Bir sayı sıfıra bölündüğünde atılır.

IOException: Tüm Girdi-Çıktıyla ilgili istisnalar için temel sınıf.

IsolateSpawnException:Bir izolat oluşturulamadığında atılır.

Timeout: Asenkron(Zaman uyumsuz) bir sonuç beklenirken zaman aşımı gerçekleştiğinde atılır.

Bir cevap yazın

KAPAT
%d blogcu bunu beğendi: