Dart Future İşlemleri Kuralları

Dart Future İşlemleri Kuralları

Asenkron-eşzamansız bir sonuca ihtiyaç duyulduğunda yani tamamlanması uzun sürüyor burada program akışını bekletmek istemiyorum şeklinde bir işlem var ise bu işlem iki şekilde gerçekleştrirlebilir. Program akışı devam ederken bir yandan future işlemleri gerçekleşir ve sonuç geldiğinden program akışına iletilir.

Future tanımlama ve değer bekleme

Future bir değer ya “await” ile yada “then” ile alınabilir. await önde, then ise arkadan bekler.

a. degisken = await donecekDeger();,
await fonksiyonun içinde ise fonksiyonun başına “Future” gövdeden önce de “async” konmak zorundadır.

tanımlama:
Future<dönendegertipi> fonksiyon async {
deger = await digerfuturefonks();
}

değer bekleme:
deger = await digerfuturefonks();

b. donecekDeger().then( (donendeger)=>print(donendeger) );
Bir fonksiyonun içinde sadece “.then” le future bir değer bekleniyor ise fonksiyona “async” konmaz.

tanımlama:
fonksiyon {
digerfuturefonks().then(
(donendeger)=> print(donendeger);

);
}

değer bekleme:
deger = donecekDeger().then( (donendeger)=> donendeger );

c. Çoklu future

Future deleteLotsOfFiles() async => …
Future copyLotsOfFiles() async => …
Future checksumLotsOfOtherFiles() async => …

await Future.wait([
deleteLotsOfFiles(),
copyLotsOfFiles(),
checksumLotsOfOtherFiles(),
]);
print(‘Done with all the long steps!’);

not: futuredir fakat asycn değildir!
Future gatherNewsReports() => Future.delayed(oneSecond, () => news);

Örnek:

then kullanılarak tanımlanan fonksiyon;

runUsingFuture() {
// …
findEntryPoint().then((entryPoint) {
return runExecutable(entryPoint, args);
}).then(flushThenExit);
}

async kullanılarak tanımlanan fonksiyon;

runUsingAsyncAwait() async {
// …
var entryPoint = await findEntryPoint();
var exitCode = await runExecutable(entryPoint, args);
await flushThenExit(exitCode);
}

Hata yakalamalı future örnekleri:

await try-catch

var entryPoint = await findEntryPoint();
try {
var exitCode = await runExecutable(entryPoint, args);
await flushThenExit(exitCode);
} catch (e) {
//hatayı yakala
}

then-catch

HttpRequest.getString(url).then((String result) {
print(result);
}).catchError((e) {
// hata yakala
});

This Post Has 3 Comments

 1. Yasin

  Kusura bakmayın anlatımı hiç beğenmedim daha iyi anlatılabilirdi.

 2. fdersleri admin

  Yok ne kusuru değerlendirmen için teşekkuler..özet geçmek istedim ..

 3. admin

  Senaryo şöyle: bir normal (async ibaresi içermeyen)fonksiyonun içerisinden bir async olan ve Future döndüren başka bir fonksiyon çağırdığımızı düşünelim.

  Bir async function çağrıldığında yada async olmayan ama içerisinde bir future barındıra bir function çağrıldığında, o fonksiyonun içinde önce ilk await te kadar (await fonksiyonu da dahil olmak üzere) içindeki tüm sencron kodları okur sonra çağıran yere gider (ana tread deki/ ana iplikteki) sencron kodu okur, daha sonra ilk await geri döner.Çalışma mantığı bu şekilde.İçine dalınca çok kafa karıştırıyor bunu bir yere not etmeni tavsiye ederim.

  Örnek Kod:
  https://gist.github.com/hobiyazilim/11ccfeb169076ba393ce7a6ac0082aef

Bir cevap yazın