Container

Container

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Container ( alignment, margin, padding, color, child ), }), })

açıklama

child alır. çerceve görevi görür önemli farkı margin padding ve color bulundurur.children almaz!

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: <strong>Container ()</strong>, }), })

parametreler

   Container( 
       alignment: Alignment.bottomCenter  // child öğelerin nereye hizalanacagını belirtir. örnekte en altta ortaya hizalanıyor.
       margin: EdgeInsets.only(top:10.0)  // parent widgeti(yani bir ustteki widgeti) hangi taraftan ne kadar itmeli.Örnekte üstten 10 birim kadar itiyor.
       padding: EdgeInsets.all(50.0)   // child widgeti hangi taraftan ne kadar itmeli.Örnekte her yandan eşit 50 birim kadar itiyor.
       color: Colors.red :     // arkaplan rengi.Örnekte arkaplanrengi kırmızı atanmış.  
       child: Column() :     // bir çoçuk alır. Örnekte Column atanmış
      )

örnek uygulama

container-orn

   import 'package:flutter/material.dart';
  void main() => runApp(MyApp());
  class MyApp extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("Building layouts"),
      ),
      body: myLayoutWidget(),
     ),
    );
   }
  }
  Widget myLayoutWidget() {
   return Container(
    margin: EdgeInsets.all(30.0),
    padding: EdgeInsets.all(10.0),
    alignment: Alignment.topCenter,
    width: 200,
    height: 100,
    decoration: BoxDecoration(
     color: Colors.green,
     border: Border.all(),
    ),
    child: Text("Hello", style: TextStyle(fontSize: 30)),
   );
  }

Bir cevap yazın