Container

Container

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Container ( alignment, margin, padding, color, child ), }), }) 

açıklama

child alır. çerceve görevi görür önemli farkı margin padding ve color bulundurur.children almaz!

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Container (), }), }) 

parametreler

Container( 
   alignment: Alignment.bottomCenter  // child öğelerin nereye hizalanacagını belirtir. örnekte en altta ortaya hizalanıyor.
   margin: EdgeInsets.only(top:10.0)  // parent widgeti(yani bir ustteki widgeti) hangi taraftan ne kadar itmeli.Örnekte üstten 10 birim kadar itiyor.
   padding: EdgeInsets.all(50.0)   // child widgeti hangi taraftan ne kadar itmeli.Örnekte her yandan eşit 50 birim kadar itiyor.
   color: Colors.red :     // arkaplan rengi.Örnekte arkaplanrengi kırmızı atanmış.  
   child: Column() :     // bir çoçuk alır. Örnekte Column atanmış
  ) 

örnek uygulama

container-orn
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text("Building layouts"),
    ),
    body: myLayoutWidget(),
   ),
  );
 }
}

Widget myLayoutWidget() {
 return Container(
  margin: EdgeInsets.all(30.0),
  padding: EdgeInsets.all(10.0),
  alignment: Alignment.topCenter,
  width: 200,
  height: 100,
  decoration: BoxDecoration(
   color: Colors.green,
   border: Border.all(),
  ),
  child: Text("Hello", style: TextStyle(fontSize: 30)),
 );
}

 

Bir cevap yazın