Column

Column

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Column( mainAxisAlignment, crossAxisAlignment, textDirection, verticalDirection, children, ), }), })

açıklama

Kolon çerçeve. children widgetleri dikeyde alt alta dizer.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Column( mainAxisAlignment, crossAxisAlignment, textDirection, verticalDirection, children, ), }), })

parametreler

   Column(  
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start, // children widgetlerin içeride dikeyde nereden itiabaren konumlanmaya başlayacağini belirtir. Örmekte yukarıdan asağıya dikey hareket.       
         mainAxisSize: MainAxisSize.max,    // ana eksenin boyutu nu belirler.Örnekte kolonlar dikeyde maxsimun esnesin.
         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center, // cildren widgetlerin içeride dikey olarak ustuste gelen widgetlerin yatayda hangi sekilde açapraz konumlanacağını belirtir. Örnekte ayatayda merkezde konumlansın.
         textDirection, // children widgetlerin içindeki metinlerin yazı yönü nasıl olsunu belirler.
         verticalDirection: VerticalDirection.down, // child widgetlerin sıralamasını belirler.Şu soruya cevap verir:sıradaki widget nereye geçsin.Örnekte yeni gelecek child widget öncekinin arkasında sıraya geçer.
         children: const [] 
     )

örnek uygulama

column-orn
   import 'package:flutter/material.dart';

  void main() => runApp(MyApp());

  class MyApp extends StatelessWidget {
   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
     home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
       title: Text("Building layouts"),
      ),
      body: myLayoutWidget(),
     ),
    );
   }
  }

  Widget myLayoutWidget() {
   return Column(
    children: [
     Icon(Icons.home),
     Icon(Icons.home),
     Icon(Icons.home),
     Icon(Icons.home),
    ],
   );
  }

Bir cevap yazın

KAPAT
%d blogcu bunu beğendi: