Column

Column

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Column( mainAxisAlignment, crossAxisAlignment, textDirection, verticalDirection, children, ), }), }) 

açıklama

Kolon çerçeve. children widgetleri dikeyde alt alta dizer.

konum

MaterialApp({ title,theme, home: Scaffold({ appBar, body: Column( mainAxisAlignment, crossAxisAlignment, textDirection, verticalDirection, children, ), }), }) 

parametreler

Column(  
   mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start, // children widgetlerin içeride dikeyde nereden itiabaren konumlanmaya başlayacağini belirtir. Örmekte yukarıdan asağıya dikey hareket.       
   mainAxisSize: MainAxisSize.max,    // ana eksenin boyutu nu belirler.Örnekte kolonlar dikeyde maxsimun esnesin.
   crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center, // cildren widgetlerin içeride dikey olarak ustuste gelen widgetlerin yatayda hangi sekilde açapraz konumlanacağını belirtir. Örnekte ayatayda merkezde konumlansın.
   textDirection, // children widgetlerin içindeki metinlerin yazı yönü nasıl olsunu belirler.
   verticalDirection: VerticalDirection.down, // child widgetlerin sıralamasını belirler.Şu soruya cevap verir:sıradaki widget nereye geçsin.Örnekte yeni gelecek child widget öncekinin arkasında sıraya geçer.
   children: const [] 
) 

örnek uygulama

column-orn
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text("Building layouts"),
    ),
    body: myLayoutWidget(),
   ),
  );
 }
}

Widget myLayoutWidget() {
 return Column(
  children: [
   Icon(Icons.home),
   Icon(Icons.home),
   Icon(Icons.home),
   Icon(Icons.home),
  ],
 );
}

 

Bir cevap yazın