color

color

MaterialApp({ title, color, theme, initialRoute, routes, locale, localizationsDelegates, supportedLocales, onGenerateTitle, home,..})

açıklama

Uygulamanın arayüzünün altında kullanılacak temel renk.

konum

MaterialApp({ title,theme,home,<b>color</b>.. })        

parametreler

MaterialApp({ title,theme,home,color.. }) <br />  color: Colors.blue, //Sistemin arayüzünde uygulama için kullanılacak birincil renk
  title: 'Uygulma Adı',
  theme: ThemeData(),
  home: Scaffold(), 

Örnek Uygulama

color-orn


import 'package:flutter/material.dart';
  void main() {
   runApp(
    Container(
     color: Colors.green, //Colors.red , Colors.blueAccent , Colors.deepPurple
     ),
   );
  }

Bir cevap yazın