ClipRect

ClipRect

ClipRect({Key key, CustomClipper clipper, Clip clipBehavior: Clip.hardEdge, Widget child }) 

açıklama

Child widgetini diktörtgen şekilde kırpan widget.

Bir cevap yazın